6Aika-artikkelit

< Takaisin

Mielipäiväkirjasovellus apuna yksilöllisessä hoidossa – korona kirittää uusia digitaalisia ratkaisuja

Oulussa käynnissä olevassa kokeilussa kohteena on masentuneen henkilön mielialan ja toipumisen omaseurannan Mielipäiväkirja-sovellus. Kokeiluun haettiin ratkaisuja, joilla mielenterveyspalveluiden asiakkaat saavat tilanteesta riippumatta – esimerkiksi koronan aikaan - laadukasta ja yksilöllistä hoitoa ja tukea. - Sovelluksen uskotaan hyödyttävän oman psyykkisen voinnin seurannassa, kertoo psykiatrinen sairaanhoitaja Henna Suonperä. Hoitohenkilökunnalle ohjelmiston käyttö tarjoaa mahdollisuuden voinnin etäseurannalle myös poikkeusolosuhteissa.


Kokeilu toteutetaan Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa, ja siinä ovat mukana Opiskeluterveysaseman (OAMK, OSAO) nuoret aikuiset Oulussa opiskelevat asiakkaat ja psykiatriset sairaanhoitajat sekä Byströmin ohjaamon alle 30-vuotiaat työttömät asiakkaat ja psykiatrinen sairaanhoitaja.

- Asiakas kykenee sovelluksen avulla ymmärtämään, mitkä asiat voivat vaikuttaa hänen mielialaansa laskevasti ja mitkä positiivisesti. Sovellus antaa asiakkaalle realistista tietoa millainen psyykkinen vointi on oikeasti ollut. Masentuneena ihminen voi nähdä kaiken vain synkkänä ja huonona, mutta sovelluksen avulla asiakas saa informaatiota, että hyviäkin päiviä mahtuu mukaan, kertoo Henna Suonperä.

Lisäksi sovelluksen avulla asiakas saa hyvää informaatiota lääkityksen vaikutuksesta vointiin. Ammattilainen voi hyödyntää sovelluksen tietoa arvioidessaan asiakkaan psyykkistä vointia ja mahdollisen lääkityksen tarvetta.

- Sovelluksen avulla näkee, onko mieliala kovin vaihtelevaa, tasaista vai nousujohdanteista. Lisäksi saa realistista kuvaa asiakkaan psyykkisestä voinnista. Kun käyntivälit ovat pitkät, sovelluksen antamaa tietoa voi hyödyntää näkemällä, miten asiakkaalla on mennyt käyntien välissä. Käynneillä näihin huonoihin päiviin voi palata ja päästään paremmin keskustelemaan ongelman ytimestä, kiteyttää Suonperä.

Hoitohenkilökunnalle ohjelmiston käyttö tarjoaakin mahdollisuuden tietoturvalliselle ja tehokkaalle hoidon etäseurannalle. 

- Sovelluksen toiminta tähtää siihen, että ammattilaisten työskentely sujuvoituu sekä mahdollistetaan digitaaliset työskentelytavat niin, että mielenterveysasiakkaat saavat asianmukaista hoitoa nyt ja tulevaisuudessa. Kokeilussa ammattilaisten panos ja tulevaisuuteen tähtäävä näkemys on ensiarvoisen tärkeää, jotta erilaisia digiratkaisuita lähdetään kokeilemaan rohkeasti, kertoo Valtteri Korkiakoski Medified Solutions Oy:stä.

Medified kehittää ohjelmistokokonaisuutta, johon kuuluu mielenterveyspalveluiden asiakkaille suunnattu hoitoa tukeva mobiiliapplikaatio sekä dynaamisen hoidon seurannan mahdollistava terveydenhuollon ammattilaisten pilvipohjainen sovellus.

- Mielenterveyspalveluiden asiakkaille suunnatun, kliinisessä yhteistyössä kehitetyn mobiiliapplikaation ominaisuudet aktivoivat sekä tukevat potilaiden yksilöllistä toipumista. Hoitohenkilökunnalle suunnattu käyttöliittymä visualisoi mobiilisovellukseen tallennettua tietoa ja luo siitä tehokkaasti tulkittavan kokonaiskuvan mielialan ja siihen liittyvien tekijöiden kehittymisestä. Ohjelmiston käyttö tarjoaa mahdollisuuden tietoturvalliselle, mutta tehokkaalle hoidon etäseurannalle, kertoo Korkiakoski.

Kokeilu toteutetaan osana 6Aika CoHeWe-hanketta, jonka EAKR-rahoituksesta vastaa Uudenmaan liitto sekä hankkeen toteuttajat. CoHeWe - Co-created Health and Wellbeing -hanke on Oulun, Tampereen, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteisprojekti, jossa kehitetään yritysten roolia toimia innovatiivisina hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yhteistoimijoina yhdessä kaupunkien, tutkimusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden kanssa. CoHeWe-hankkeen myötä kokeilutoiminta yhtenäistetään yhteisten palvelukokeilujen ja yhteiskehittämisen mallien avulla. CoHeWe-hanke tarjoaa yritykselle kaupunkeja kehitysalustana tuotteiden ja palveluiden validointiin. Oulusta hankkeessa ovat mukana Oulun kaupungin Hyvinvointipalvelut ja Oulun yliopiston Lääketieteellinen tiedekunta.

Lisätietoja: 

Valtteri Korkiakoski, valtteri.korkiakoski@medified.fi, 044 5567807, co-founder, Medified Solutions Oy
Henna Suonperä henna.suonpera@ouka.fi 040 574 0413, psykiatrinen sairaanhoitaja, Kontinkankaan hyvinvoinvointikeskus
Jarmo Pääkkönen jarmo.paakkonen@oulu.fi, 040 5433422, projektikoordinaattori, Oulun yliopisto, Centre for Health and Technology
Jaana Kokko jaana.a.kokko@ouka.fi, 044 703 4030, teknologia-asiantuntija Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta