6Aika-artikkelit

< Takaisin

Ratkaisuja kaupunkien digimurrokseen - CityloT:n avulla data hyötykäyttöön

City-IoT


6Aika-perheeseen kuuluva Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta, CityIoT-hanke osoitti, että avoimen alustan hyödyntämisellä voidaan saavuttaa taloudellista hyötyä ja samalla parantaa kaupunkilaisille tarjotun palvelun laatua.

CityIoT-hanke syntyi tarpeesta kehittää kaupunkien digitalisaatiovalmiuksia ja ratkaisuja saada data eri toimittajien tietojärjestelmien ”siiloista” hyötykäyttöön. CityIoT kokoaa yhteen tiedon datan yhdistämisen palveluista, toiminnallisuuksista, komponenteista ja rajapinnoista, joista älykaupunkien dataintegraatioalusta muodostuu. Hankkeen tuloksena rakennettiin referenssitoteutuksena avoin ja toimijariippumaton IoT-dataintegraatioalusta. 

Avoin IoT-alusta luo liiketoimintahyödyn

Avoimien järjestelmäratkaisujen avulla voidaan ketterästi toteuttaa kaupunkikohtaisia IoT-palveluita. Kaupungit voivat muun muassa aidosti kilpailuttaa tietojärjestelmähankinnat lukkiutumatta yksittäiseen toimittajaan. Dataa monipuolisesti hyödyntävät ratkaisut mahdollistavat kaupungin toimintamallien kehittämisen tiedolla johtamisen suuntaan joka mahdollistaa edelleen muun muassa kerrannaisvaikutusten kautta saatavat lisähyödyt. Nopeat kokeilupalveluhankinnat ovat antaneet kaupungeille tietoa mahdollisuuksista, rajoituksista ja reunaehdoista. Näiden avulla kehitystoimintaa ja investointeja voidaan suunnata oikeille alueille

160 yritystä mukana kehityksessä

Oulussa yritysten kanssa testatut palvelut keskittyivät rakennusten kunnossapidon ja elinkaaren hallinnan parantamiseen. Tampereella toteutettiin useita katujen ja ulkoalueiden infrastruktuuriin liittyviä kokeiluja, joissa kartoitettiin muun muassa katuverkoston kuntoa ja seurattiin reaaliaikaisesti tienpinnan liukkautta.

Noin 160 yrityksen osallistuminen hankkeeseen vahvisti kaupunkien digivalmiuksien kehittämisen kiinnostavuuden ja ajankohtaisuuden. Hankkeessa toteutettiin yli 40 pilottia. Useat yritykset raportoivat hankkeen myötä parantaneensa valmiuksiaan uusien tuotteiden kehittämiseksi markkinoille ja saaneensa kokeiluista arvokasta ensikäden tietoa uusien tuotteiden, palvelujen ja liiketoimintasuunnitelmien kehittämisen tueksi.

Hankkeen loppuseminaari järjestettiin 14.5.2020 ja seminaarin esitysmateriaali sekä hankkeen loppuraportin tiivistelmä ovat saatavissa verkkosivustolla osoitteessa: https://www.cityiot.fi/hankkeesta


Lisätietoja http://www.cityiot.fi
Hankekoordinaattori Pirjo Rousu, pirjo.rousu ( at) oulu.fi +358 50 573 4763 

CityIoT on 6Aika –hanke, jossa pilotoidaan avointa, toimijariippumatonta dataintegraatioalustaa Oulussa ja Tampereella. Hankkeessa haetaan ratkaisuja kaupunkien digitalisaatiomurrokseen avaamalla pilottiympäristöt yritysten käyttöön. Kaupungit etsivät esineiden internetin (IoT) soveltamismahdollisuuksia eri toimialojen palvelutuotannossa ja asiakkaiden palvelemisessa.  Hankkeen päärahoitus on Euroopan aluekehitysrahastosta, jota kanavoi Uudenmaan liitto. Hanketta ovat toteuttamassa Oulun yliopisto, Oulun ja Tampereen kaupungit, Oulun ammattikorkeakoulu sekä TTY-säätiö. www.cityiot.fi

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta