6Aika-artikkelit

< Takaisin

Sosiaalipäivystyksen mobiilipalvelu syntyy ketterästi etänä sote-ammattilaisten ja yrityksen yhteistyönä

Päätös siirtymisestä entistä laajempaan sosiaalipäivystyksen alueeseen vauhditti Oulussa liikkeelle uuden mobiilisovelluksen kehittämisen. Korona-aikaan yhteiskehittämistä yrityksen ja sote-ammattilaisten kesken tehdään etäyhteyksillä.

Kokeilua tehdään yhteistyössä Oulun yliopiston ja turkulaisen Wallasvaara Engage Oy:n kanssa, ja palvelua voidaan jatkossa räätälöidä myös muiden sote-toimijoiden tarpeisiin.

Sosiaali- ja kriisipäivystykseen on alkamassa uusi sopimuskausi heinäkuusta alkaen entistä laajemmalla päivystysvastuulla. Seudullisen virka-ajan ulkopuolisen sosiaali- ja kriisipäivystyksen järjestämissopimus toteutetaan Kempeleen, Lumijoen, Tyrnävän, Muhoksen, Limingan, Hailuodon sekä Oulunkaaren kuntayhtymän eli Utajärven, Pudasjärven, Vaalan, Simon ja Iin, kanssa. Oulun kaupungin hyvinvointivointilautakunta päätti asiasta toukokuussa.

Ammattilaisten mobiilisovellusta tarvitaan eri kuntiin tehtävän työn tilastointia ja myöhemmässä vaiheessa kuntalaskutusta varten. 
 

Sote-ammattilaiset testaavat osana työtään

 

Hyvinvointipalveluiden teknologia-asiantuntija Jaana Kokko kiittää, että mukana on erittäin sitoutuneita ammattilaisia. - Yhteiskehittämisessä ja valintaprosessissa on tärkeänä osana mukana sosiaalipäivystyksen esimies Marja Salonen sekä sosiaalityöntekijä  Mira Takkinen. Testaajina toimivat kaikki sosiaalipäivystäjät osana sosiaalipäivystyksen työtehtäviään, kertoo Kokko.

Kehittäminen käynnistyi ripeästi kevään koronatilanteesta huolimatta. Tietopyynnön julkistamisen jälkeen yrityksiltä saatiin yhdeksän ratkaisuehdotusta, joiden perusteella kolme yritystä kutsuttiin sparraustilaisuuteen. Tarpeiden läpikäynnin jälkeen pidettiin valintakokous. Kokeilun toteuttajaksi ylsi turkulainen Engage. 

Käytännössä kokeilu starttasi liikkeelle kesäkuun alussa, ja jo kesäkuun loppupuolella on valmiina toimiva sovellus , jota henkilökunta lähtee testaamaan 29. kesäkuuta lähtien. Heinä- ja elokuu ovat testausaikaa.

-Käyttäjän tarina on ratkaisevan tärkeä. Keskustelut ammattilaisten kanssa ovat ratkaisevassa roolissa selvittämään tarpeet. Kaikki on sujunut hyvin jouhevasti, kun suunnittelussa on mukana osaavat ihmiset, jotka tietävät täsmälleen, mitä tarvitsevat, sanoo Engagen toimitusjohtaja Martti Wallasvaara.

Mobiilisovellukset ja IT-projektit ovat yleensä olleet tyypillisesti henkilöresursseja ja aikaa vieviä kalliita hankkeita. Nyt asiaa lähestytään ketterillä projekteilla ja muuntautumiskykyisillä moduleilla.

Martti Wallasvaara kertoo, että samoilla komponenteilla, joilla sosiaalipäivystäjä kotikäynnillä käytyään jatkossa kirjaa työtapahtuman tietoja, kirjattiin viimeksi vaikkapa maalintekijä Singaporen salibandyliigassa.

-Engage-moduuleilla on palveltu kansainvälisesti merkittävintä yleisurheilutapahtumaamme Paavo Nurmi Gamesia jo kolmena vuonna peräkkäin. Toisaalla rakennetaan lääketutkimukseen potilaspalautteen keräyssovellusta, välitetään kuvallisia vikailmoituksia asukkailta isännöintitoimistoille ja myydään ravitapahtumiin lippuja ja pesäpalloliiton lisenssejä, kertoo Wallasvaara.

 

Digiloikka tuo säästöjäKokeilua yrityksen kanssa toteutetaan Oulun kaupungin Hyvinvointipalveluiden ja Oulun yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan yhteistyönä. Projektikoordinaattori Jarmo Pääkkönen kertoo, että yhteiskehittäminen on sujunut korona-aikanakin.
- Innovaatiotoiminnassa ja yhteiskehittämisessä on yritysten kanssa otettu yhteistä digiloikkaa, uusia välineitä on käytössä ja asioita tehdään yhdessä etänä halki Suomen, sanoo Jarmo Pääkkönen.

Kun kasvokkainen kanssakäyminen nyt puuttuu, tekeminen on erilaista – mutta onnistuu. Matkakulujen lisäksi säästyy myös paljon työaikaa. Resursseja säästävät myös Engagen tarjoamat uudet modulit.

-Engage-modulit lyhentävät henkilöresurssien tarvetta, tuotantoaikaa ja siten kustannuksia kymmenesosaan perinteisestä. Tuloksena on silti tarkasti asiakkaan tarpeisiin räätälöity sovellus tai palveluprosessi, kertoo Wallasvaara.
- Palvelu voidaan helposti jatkossa räätälöidä myös muiden sote-toimijoiden vastaaviin tarpeisiin, sanoo Wallasvaara.

Engage on suomalaisen alustatalouden edustaja, joka tähtää kansainvälisille markkinoille. Alustatalouden kasvunäkymille suomalaisena vientituotteena asetetaan suuria odotuksia.

Sosiaalipäivystyksen kokeilu tehdään osana 6Aika-kokonaisuuteen kuuluvaa CoHeWe - Co-created Health and Wellbeing -hanketta, joka on Oulun, Tampereen, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteisprojekti. EAKR-hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto ja hankkeeseen osallistuvat tahot. CoHeWe-hankkeessa kehitetään yritysten roolia hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämisen yhteistoimijoina yhdessä kaupunkien ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. CoHeWe tarjoaa yritykselle kaupunkeja kehitysalustana tuotteiden ja palveluiden validointiin. Oulusta hankkeessa ovat mukana Oulun kaupungin Hyvinvointipalvelut ja Oulun yliopiston Lääketieteellinen tiedekunta.
 

Lisätietoja:
Jaana Kokko, +358 44 703 4030, teknologia-asiantuntija, Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut, jaana.a.kokko@ouka.fi
Jarmo Pääkkönen, +358 40 5433422, projektikoordinaattori, Oulun yliopisto, Centre for Health and Technology, jarmo.paakkonen@oulu.fi
Martti Wallasvaara, +358 400 722 237, CEO Wallasvaara Engage Oy, Martti.wallasvaara@engage.fi
Lisätietoja 6Aika CoHeWe-hankkeesta https://cohewe.eu/

 

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta