6Aika-artikkelit

< Takaisin

Yritykset ja sairaalan ammattilaiset kehittivät yhdessä uusia ratkaisuja sairaalan tarpeisiin YSI-hankkeessa

Yritykset ja sairaalan ammattilaiset kehittivät yhdessä uusia ratkaisuja sairaalan tarpeisiin YSI-hankkeessa
 
Vuodenvaihteessa päättyvän Yliopistosairaalat innovaatioalustana (YSI) -hankkeen tuloksia esiteltiin Yhteistyöllä tulevaisuuden sairaalapalveluita -seminaarissa 22.11 OYS:ssa. YSI-hankkeen toimijat Oulun ja Turun yliopistolliset sairaalat ja yliopistot ovat luoneet ja koestaneet täysin uudenlaista toimintatapaa, jonka avulla sairaalan tarpeita vastaavista innovaatioista saadaan yhteiskehittämällä luotua uutta liiketoimintaa. 
 
Janne Lahtiranta Turku Science Parkista esitteli Turun hanketoteutuksessa saavutettuja tuloksia. Lahtirannan mukaan Turussa kehitetty malli kehittämistarpeiden kartoitukseen sairaaloista on ollut toimiva ja tulokset merkittäviä. Oulun YSI-hankkeen PPSHP:n projektipäällikkö Pauliina Hyrkäs kertoi, että hanke on onnistunut erittäin hyvin. ”Olemme kehittäneet ja testanneet YSI-hankkeessa mallia, jonka avulla yritykset sekä sairaalan asiantuntijat ja asiakkaat tuodaan yhteen kehittämään tulevaisuuden sairaalapalveluita".  Hankkeessa on syntynyt kuusi uutta sovellusta ratkaisemaan erikoissairaanhoidon tarpeita.  Ratkaisut jaettiin kypsyystason mukaan eri kehittämispoluille. Sairaalan ammattilaiset ovat saaneet olla mukana ratkaisujen kehittämisessä erilaisissa tilaisuuksissa, mitä he pitävät ainutlaatuisena mahdollisuutena. "On mahtavaa saada olla mukana vaikuttamassa uusien innovaatioiden eteenpäin viemisessä", sanoo kehittämisessä mukana ollut OYS:n asiantuntija.
 
Innovaatiokilpailun kautta mukaan aiemmin tänä vuonna valikoituneet yritykset pääsivät esittelemään hankkeessa kehittämänsä ratkaisun ensiksi sairaalan johdosta ja keskeisistä ammattilaisista koostuvalle arviointiraadille ja seminaarissa laajemmalle yleisölle. Kaikki viisi yritystä ovat kokeneet ratkaisunsa kehittämisen yhteistyössä ammattilaisten ja muiden sidosryhmien kanssa hyödylliseksi. YSI-hankkeessa lasten kipumittarin kehittänyt Marko Höynälä Kipuwex Oy:stä sanoo, että OYS:n asiantuntijoiden palaute on ollut ensiarvoisen tärkeää, koska sen avulla kipumittari on kehittynyt huomattavasti eteenpäin hoitohenkilökunnan tarpeisiin sopivaksi. Essi Kariaho Lääketietokeskus Oy:stä kertoo, että palaute on auttanut priorisoimaan lääkehävikin kirjaamiseen tarkoitetun sovelluksen kehittämistä. Oikeat, sitoutuneet asiantuntijat ja tilat ovat olleet käytettävissä, mikä on ollut äärimmäisen tärkeää heille. 
 
Sairaalan johdosta ja keskeisistä asiantuntijoista koostunut arviointiraati valitsi jatkoon seuraavat ratkaisut: 
• Mittari lapsipotilaan kivun arviontiin, Kipuwex Oy
• Lääkevaunu, VMP-Interior Oy
• Sovellus lääkehävikin kirjaamiseen, Lääketietokeskus Oy
 
YSI-hankkeessa kehitettyä toimintamallia tullaan käyttämään jatkossakin. Malli laajennetaan OYS:n innovaatiotoimintaan sopivaksi. Toimintamalli sisältää ajatuksen yhteistyöstä alueen muiden toimijoiden, esimerkiksi Oamk:n kehittämis- ja kaupallistamistoimintojen kanssa. Työtä jatketaan muun muassa kansainvälisen InDemand-hankkeen, kansallisen Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen sekä Tulevaisuuden sairaala -ohjelman rinnalla.


 

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta