Oulun kaupungin kehittämissalkut

Oulun kaupunginhallitus päätti 2010 (7.6.2010 § 347), että kaupungin projektimuotoinen kehittäminen kytketään tiiviimmin kaupunkistrategiaan poikkihallinnollisten kehittämisohjelmien avulla. Valtuustokaudella 2013 – 2017 kehittämisohjelmista luovuttiin ja käyttöön otettiin kaupunkistrategian Oulu 2020 toteuttamis- ja toimenpideohjelmista johdetut kehittämissalkut, joihin on suunnattu valtaosa niistä kehittämisresursseista, joissa hyödynnetään ulkopuolista rahoitusta. Nykyisen valtuustokauden kehittämissalkut päivittyvät kaupunkistrategian Oulu 2026 jatkotyön edetessä. 

Kehittämissalkut ovat:

Näiden lisäksi ovat myös ulkopuolisella osarahoituksella toteutettavat investointihankkeet sekä elinkeinopoliittiset yrityskehityshankkeet.

Oulun kaupungin kehittämissalkut -esite

Hankkeet tietokannassa (valitse kehittämissalkku)

6Aika - Suomen suurimpien kaupunkien yhteistyöstrategia
 

Tutustu kaikkiin Oulun alueen 6Aika-hankkeisiin

Ajankohtaista

< Takaisin

Residenssiverkosto etenee Pohjois-Pohjanmaalla

Juuri valmistuneessa selvitystyössä tulee esille hankeen tarpeellisuus, kaivatut roolit ja vetovastuu

Oulu2026-hankeen käynnistämä residenssiselvitys on saatu päätökseen. Selvitys tuo selkeästi esille, että Pohjois-Pohjanmaalla on suuri tarve järjestäytyneelle residenssiverkostolle, jonka vetovastuut ja roolit ovat selkeät.

”Käymieni keskustelujen perusteella on selvää, että tarve verkostolle on ilmeinen. Jatkossa toivotaan, että mukaan lähtevien toimijoiden roolit ovat selkeät. Eli tilaajat, tuottajat tai taiteilijat tietävät mitä heiltä odotetaan,” sanoo selvitystyön tehnyt luovan alan agentti Kaisa Kerätär Sisältötoimisto Wariasta.

”Lisäksi verkostolle kaivataan selkeää kotipesää maakunnassa eli toimijat yhteen sitovaa tahoa ja koordinaattoria”, hän lisää.

Seuraavaksi on tarkoitus etsiä verkostolle rahoitusta.

”Jatkosuunnittelu on jo käynnistetty ja tavoitteena on löytää esimerkiksi rahoituslähteet 2-3-vuotiselle kehittämishankkeelle”, sanoo projektipäällikkö Heli Metsäpelto Oulu2026-hankkeesta.

Rahoituksen turvin on tarkoitus perustaa resurssipankki, johon kootaan Pohjois-Pohjanmaan taidekentän residenssitilat, taiteilijat ja osaaminen. Lisäksi aloitetaan koulutus, jolla autetaan uusia toimijoita residenssiohjelmien laatimisessa. Nykyisiä residenssejä kannustetaan profiloitumaan ja heidän residenssiohjelmiaan tuotteistetaan siten, että alueen kunnat voivat joustavasti niitä hyödyntää.  Tulevan kehittämishankkeen aikana satsataan myös verkoston kansainväliseen yhteismarkkinointiin.

Pohjois-Pohjanmaan taiteilijaresidenssiverkostoa koskeva perusselvitys on tehty kevättalven 2019 aikana, ja siihen on koottu tietopaketti residenssitoiminnasta Suomessa ja maailmalla sekä tiedot maakunnan nykyisistä residenssitoimijoista. Lisäksi haastateltiin Pohjois-Pohjanmaan kuntia residenssitoimintaan liittyvistä toiveista ja kuntien kulttuuritoimintaan liittyvistä voimavaroista ja mahdollisuuksista. Selvitystyö on osa Pohjois-Pohjanmaan liiton Aiko-rahoitusta ja kuuluu osaksi Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkihakemuksen sisältöä.

 

Pohjois-Pohjanmaan taiteilijaresidenssiverkosto -selvitys

 

Jakolinkki

Oulun kaupungin projektipalvelut

 • Käyntiosoite work Isokatu 9, Oulu
 • Postiosoite postal Sähköposti: projektipalvelut (at) ouka.fi 90015 OULUN KAUPUNKI (Postiosoite: PL 1, 90015 OULUN KAUPUNKI)
 • Puhelin Kehityspäällikkö Sari Matinheikki (Salkkukokonaisuus, ympäristösalkku, infrahankkeet) cell 044 703 2014
  Ohjelmakoordinaattorit cell
  Sari Hyvärinen (Kaupunkikulttuurisalkku, Hyvinvointisalkku, projektien ja salkkujen viestintä) cell 044 703 1317
  Nina Himsworth (Työllisyyssalkku, BusinessOulu) cell 050 5728533

  Juha Sirviö (Digitaalinen agenda -salkku, Oulun Digi) cell 050 569 5281
  work Talouskoordinaattori Anne-Maria Simojoki cell 050 563 4235
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Vipuvoimaa EU:lta