Oulun kaupungin kehittämissalkut

Kaupunginhallituksen hyväksymät kehittämissalkut (KH 22.9.2014) ovat osa kaupunkistrategian Oulu 2020 linjauksista johdettuja toteuttamis- ja toimenpideohjelmia. Kehittämissalkuissa toteutetaan projekteja, joissa hyödynnetään ulkopuolisia rahoituslähteitä ohjelmakaudella 2014 - 2020.

Kehittämissalkut ovat:

Näiden lisäksi ovat myös ulkopuolisella osarahoituksella toteutettavat investointihankkeet sekä elinkeinopoliittiset yrityskehityshankkeet.

Oulun kaupungin kehittämissalkut -esite

Hankkeet tietokannassa (valitse kehittämissalkku)

6Aika - Suomen suurimpien kaupunkien yhteistyöstrategia
 

Tutustu kaikkiin Oulun alueen 6Aika-hankkeisiin

Ajankohtaista

< Takaisin

Kiiminkiläiset haastetaan mukaan Välimaan kehittämiseen

Välimaan alueen uusi tie.

Kiiminkiläiset haastetaan mukaan Välimaan kehittämiseen

Kiimingin lukion ruokasalissa, osoitteessa Urheilutie 12, järjestetään keskiviikkona 16.10.2019 klo 18-20 työpaja  ”Välimaan kiertotalousalueella tapahtuu”. Tilaisuudessa kuntalaiset ja lähialueen toimijat haastetaan mukaan alueen kehittämiseen! Työpajaan ovat siis tervetulleita ideoimaan kaikki alueen asukkaat ja aiheesta kiinnostuneet, eikä osallistuminen vaadi ennakkoilmoittautumista. Tilaisuus sisältää kahvitarjoilun.

Työpajan aiheina ovat muun muassa:

  • Mitä tietoja haluat saada alueesta? Mistä haluat tietosi lukea tai kuulla?
  • Mitä ajatuksia ja kysymyksiä alueen ympäristöasiat herättävät?
  • Mistä saa tietoa alueen liikenteestä ja muista turvallisuusasioista?

Työpajan järjestää CircVol-hanke. Hankkeessa keskitytään Oulun alueella kiertotalouden ja Kiimingin Välimaan kiertotalousalueen kehittämiseen. Asukkaat ja muut toimijat kiertotalousalueen vaikutusalueella otetaan mukaan keskusteluun. Välimaan toimijoiden Lassila&Tikanojan ja Kiertokaaren edustajat ovat mukana työpajassa.

Välimaan kiertotalousalue

Uuden seudullisen kiertotalousalueen kehittäminen Kiimingin Välimaalle toteuttaa kaupungin ympäristöohjelman kiertotaloustavoitteita sekä pitkällä tähtäimellä myös hiilineutraaliustavoitetta. Kiertotalous kannustaa materiaalien kestävään hyödyntämiseen lisäämällä uusiomateriaalien käyttöä. Materiaaleja kierrättämällä säästetään raaka-aineita ja luonnonvaroja.  

Nykytilanteessa Oulun seudulla on vain vähän kiertotaloustoimintaan soveltuvia alueita, minkä vuoksi teollisuudessa ja rakentamisessa syntyviä sivuvirtoja, purkumateriaaleja ja pilaantuneita maita on jouduttu kuljettamaan välillä hyvinkin kauas pois Oulun talousalueelta. Tämä ei ole järkevää, kustannustehokasta eikä ekologista. Välimaan kiertotalousalueella kiertotalousalan toimijat voivat kehittää uusia käsittelymenetelmiä, innovaatioita ja uusia tuotteita. Alueellinen yhteistyö luo eväitä uusiin palveluihin, työpaikkoihin ja liiketoimintamahdollisuuksiin.

Tällä hetkellä Välimaalla ovat meneillään toiminnalle oleellisen infran rakennustyöt. Tiestö toteutetaan yksityistieverkostona. Alueen toimijat vastaavat jäte- ja hulevesien erottelusta ja niihin kuuluvista rakenteista.

Alueelle tulee jätevesipumppaamo, jonka avulla jätevedet johdetaan vedenpuhdistamolle. Alueen hulevesien laaduntarkkailu on jo aloitettu näytteenotolla alueen valtaojasta.

CircVol-hanke on osa 6Aika-strategiaa ja sen rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja Uudenmaan liitto. Työpajan sisältöjen kehittämiseen osallistuivat Oulun kaupunki ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Lisätiedot:
CircVol-hankkeen projektipäällikkö Venla Honkala, Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut,  p. 040 183 6026, venla.honkala@ouka.fi 
www.ouka.fi/valimaa

Jakolinkki

Oulun kaupungin projektipalvelut

  • Käyntiosoite work Isokatu 9, Oulu
  • Postiosoite postal Sähköposti: projektipalvelut (at) ouka.fi 90015 OULUN KAUPUNKI (Postiosoite: PL 1, 90015 OULUN KAUPUNKI)
  • Puhelin Kehityspäällikkö Sari Matinheikki (Salkkukokonaisuus, ympäristösalkku, infrahankkeet) cell 044 703 2014
    Ohjelmakoordinaattorit cell
    Sari Hyvärinen (Kaupunkikulttuurisalkku, Hyvinvointisalkku, projektien ja salkkujen viestintä) cell 044 703 1317 Nina Himsworth (Työllisyyssalkku, BusinessOulu) cell 050 5728533 Juha Sirviö (Digitaalinen agenda -salkku, Oulun Digi) cell 050 569 5281 work Talouskoordinaattori Anne-Maria Simojoki cell 050 563 4235
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Vipuvoimaa EU:lta