Oulun kaupungin kehittämissalkut

Kaupunginhallituksen hyväksymät kehittämissalkut (KH 22.9.2014) ovat osa kaupunkistrategian Oulu 2020 linjauksista johdettuja toteuttamis- ja toimenpideohjelmia. Kehittämissalkuissa toteutetaan projekteja, joissa hyödynnetään ulkopuolisia rahoituslähteitä ohjelmakaudella 2014 - 2020.

Kehittämissalkut ovat:

Näiden lisäksi ovat myös ulkopuolisella osarahoituksella toteutettavat investointihankkeet sekä elinkeinopoliittiset yrityskehityshankkeet.

Oulun kaupungin kehittämissalkut -esite

Hankkeet tietokannassa (valitse kehittämissalkku)

6Aika - Suomen suurimpien kaupunkien yhteistyöstrategia
 

Tutustu kaikkiin Oulun alueen 6Aika-hankkeisiin

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulu2026-hankkeen vaikutuksia seurataan tutkimuskeskuksen avulla

EU:n valitsijaraati arvostaa toiminnan arviointia pitkällä aikavälillä

Oulun kaupunki ja Oulu2026-hanke ovat solmineet yhteistyösopimuksen Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen kanssa. Tutkimuksella on tarkoitus auttaa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 hakua ja arvioida hankkeen vaikutuksia.

Tutkimuksessa tarkastellaan kulttuurin ja taiteen roolia Oulun kaupungin kehitystä ohjaavissa strategioissa. Erityisesti tutkitaan sitä, kuinka taide ja kulttuuri voisivat olla vahvemmin kaupungin kehityksessä, ja vahvistaa yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Arviointi on monitieteistä ja tarkastelee vaikutuksia taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista näkökulmista.

 ”Arviointitutkimus tarkastelee kulttuurin merkitystä ja mahdollisuuksia Oulun kaupunkia ja sen asukkaita vahvistavana ja kehittävänä voimavarana. Kulttuuria ei ymmärretä tutkimuksessa ainoastaan taidetoimintana vaan se kattaa myös alueen identiteetin, perinteet ja elämäntavan”, toteaa Cuporen johtaja Marjo Mäenpää.

Tutkimusyhteistyö on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään vuosiin 2018-2022, jolloin arvioidaan kulttuuripääkaupunkihankkeen suunnittelutyötä, lähtökohtia ja tavoitteita.  

Arviointi alkaa Oulun kulttuuri- ja kaupunkipolitiikan nykytilan kartoituksella, mikä tukee kulttuuripääkaupunkihakemuksen tavoitteita ja painopisteitä. Samalla se hyödyttää Oulun uuden kaupunkistrategian toteuttamista sekä tuottaa tietoa Oulun vahvuuksista, heikkouksista ja lähtökohdista toimia Euroopan kulttuuripääkaupunkina.

”Menestyneissä kulttuuripääkaupunkihakemuksissa on ollut yleensä mukana Cuporen kaltainen tutkimusinstituutio, jonka tavoitteena on tuoda esille hankkeen vaikuttavuutta, myös pitkällä aikavälillä. Tätä myös EU:n arviointiraati arvostaa”, sanoo Oulu2026-hankejohtaja Piia Rantala-Korhonen.

Tutkimusyhteistyön toisessa vaiheessa arvioidaan kulttuuripääkaupunkivuotta sekä tarkastellaan kulttuuriin perustuvan kaupunkikehittämisen vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Toinen vaihe toteutuu vuosina 2022-2027, jos Oulu valitaan vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi. Tällöin täsmennetään toisen vaiheen tutkimussuunnitelmaa.

Tietoja Cuporesta:

Cupore on kulttuuripoliittiseen tutkimukseen ja asiantuntijatietoon erikoistunut tutkimuskeskus. Cuporen vahvuuksia ovat kulttuuripolitiikan kentän ja rakenteiden vahva tuntemus sekä tietopohjan hallinta ja menetelmien osaaminen. Cuporen toiminnan keskiössä ovat kulttuuripolitiikan vaikuttavuutta arvioivat tutkimukset. Myös kuntien kulttuuritoiminta on tärkeä tutkimuskohde. Henkilöstön asiantuntemus on laaja-alaista ja tutkijoiden tiimimäinen työskentely mahdollistaa cuporelaisten monipuolisen osaamisen tehokkaan hyödyntämisen. Cuporen toimintaa nojautuu riippumattomuuteen, läpinäkyvyyteen ja moninaisuuteen. Tutkimustoiminnassaan Cupore on sitoutunut ihmistieteiden eettisiin periaatteisiin ja noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä.

 

Jakolinkki

Oulun kaupungin projektipalvelut

  • Käyntiosoite work Isokatu 9, Oulu
  • Postiosoite postal Sähköposti: projektipalvelut (at) ouka.fi 90015 OULUN KAUPUNKI (Postiosoite: PL 1, 90015 OULUN KAUPUNKI)
  • Puhelin Kehityspäällikkö Sari Matinheikki (Salkkukokonaisuus, ympäristösalkku, infrahankkeet) cell 044 703 2014
    Ohjelmakoordinaattorit cell
    Sari Hyvärinen (Kaupunkikulttuurisalkku, Hyvinvointisalkku, projektien ja salkkujen viestintä) cell 044 703 1317 Nina Himsworth (Työllisyyssalkku, BusinessOulu) cell 050 5728533 Juha Sirviö (Digitaalinen agenda -salkku, Oulun Digi) cell 050 569 5281 work Talouskoordinaattori Anne-Maria Simojoki cell 050 563 4235
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Vipuvoimaa EU:lta