Painopiste 1. Asiakaslähtöiset toimintamallit

Sisältö:

Ohjelman toteuttamisella luodaan edellytykset digitalisaatiolle kehittämällä tarvittavia ICT-infrastruktuureja, esimerkiksi tietoverkkoja, tietovarantoja ja erilaisia kehitysalustoja. Tehtävien kehittämispanostusten ja investointien tavoitteena on pienentää vaihtoehtoiskustannuksia muussa toiminnassa.

Tavoitteet:

 • Resurssitehokkaan toiminnan mahdollistaminen
   
 • Digitalisaation edellyttämän ICT-infrastruuktuurin rakentaminen
   
 • Tietovarantojen (Big data) hyödyntäminen johtamisessa ja palvelukehityksessä
   
 • Avoimen hallinnon ja valmiskäyttöisen avoimen data edistäminen
   
 • Mobiilien työtapojen ja liikkuvien palveluyksiöiden käyttöönotto