Painopiste 1. Yhdyskuntarakenne, palveluverkko ja liikkuminen


Sisältö:

Maankäytön suunnittelu, liikennejärjestelmät, energiankulutus

Tavoitteet:

  • Elävä ja vetovoimainen kaupunkikeskusta ja moni-ilmeiset kaupunkikeskukset
  • Eheä ja toiminnoiltaan sekoittunut yhdyskuntarakenne
  • Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn osuudet kasvavat
  • Logistiikan kestävyyden parantaminen