Painopiste 2. Älykkäät palvelut ja digitaaliset sisällöt

Sisältö:

Kaupunki tarjoaa asiakkailleen, työntekijöilleen ja kumppaneilleen asiakaslähtöiset, toiminnan tarpeita tukevat, ajanmukaiset, yhdenvertaiset ja esteettömät ratkaisut. Digitalisaatio mahdollistaa joustavan asioinnin, osallistumisen, vuorovaikutuksen ja tehokkaan työn tekemisen.

Tavoitteet:

  • Kaikki kaupungin tietoaineistot käsitellään kokonaan sähköisessä muodossa
  • Helppokäyttöisten itsepalvelu-, omatoimi- ja kotiin tarjottavien palvelukonseptien käyttö kasvaa
  • Kuntalaisten tuottamien tietojen hyödyntäminen palveluissa
  • Sähköisen palveluneuvonnan käyttöönotto