Painopiste 2. Energia- ja materiaalitehokkuus


Sisältö:

Energialähteet, energiatehokkuus, energiantuotantotekniikat, polttoaineet

Tavoitteet:

  • Monipuolinen energiantuotantorakenne
  • Energiatehokkaat asumisterveelliset rakennukset
  • Tilojen tehokas käyttö
  • Kulutuksen vähentäminen ja kestävät hankinnat
  • Ympäristöliiketoiminnan kehittäminen