Painopiste 2. Vaikuttavuutta digitalisaatiota ja dataa hyödyntämällä

1) Tunnistamme digitalisaation mahdollisuudet toiminnan ja palvelujen kehittämisessä.
 
2) Osallistamme kuntalaiset digitaalisten palvelujen kehittämiseen asiakaslähtöisyyden ja käytettävyyden varmistamiseksi.
 
3) Panostamme henkilöstön osaamiseen digitaalisten ratkaisujen tehokkaaksi hyödyntämiseksi.
 
4) Hyödynnämme digitaalisen tiedon johtamisessa, kehittämisessä ja päätöksenteossa.
 
5) Varmistamme tietoturvan, tietosuojan ja muun vaatimustenmukaisuuden toteutumisen.