Painopiste 3. Ympäristövastuulliset toimijat


Sisältö:

Osaaminen, asenteet, käyttäytyminen, ajantasainen tieto

Tavoitteet:

  • Ympäristökuormituksen vähentäminen
  • Hyvän ympäristön tilan turvaaminen
  • Ympäristötietoiset päättäjät, asukkaat, yritykset ja työntekijät
  • Kestävän kehityksen toteuttaminen jokapäiväisissä toiminnoissa