Painopiste 4. Tulevaisuuden osaajat

Sisältö:
 
Nykypäivän digitaalisen toimintaympäristön ja sosiaalisen
median edellyttämien valmiuksien kehittäminen sekä uusien
palveluiden markkinointi ja käyttöönottojen edistäminen
kaupunkiyhteisössä.

Tavoitteet:
 
• Tarvittavien ICT-taitojen kehittäminen ja omaksuminen
• Sähköisten palveluiden käytön lisääminen ja markkinointi
• Sosiaalisen median kytkeminen osaksi palveluverkkoa
• Tietoturvan varmistaminen läpi toimintaketjujen