Luonto

"Suojelen luontoa"

Tavoitteena on kehittää yksilön myönteistä luontosuhdetta tarjoamalla hänelle monipuolisia oppimiskokemuksia luonnossa. Aiheet etenevät lähiluonnon ja vuodenaikojen seuraamisesta erilaisten ekosysteemien tutustumiseen ja tutkimiseen.