In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Oppilashuolto Oppilashuolto

Oppilashuoltoryhmä

Tukea tarvitsevan oppilaan auttamiseksi koulussa toimii kaksi opilashuoltoryhmää, joiden tehtävänä on yhteistyöllä pyrkiä löytämään kuhunkin tapaukseen parhaiten soveltuvat toimenpiteet.

Luokkien 7-9 oppilashuoltoryhmä kokoontuu tiistaisin klo 8-9 ja luokkien 1-6 oppilashuoltoryhmä kokoontuu tiistaisin klo 9-10. 

Oppilashuoltoryhmissä ovat mukana rehtori, apulaisjohtaja, erityisopettajat, koulukuraattori, terveydenhoitaja, koulupsykologi ja opinto-ohjaajat. Tarvittaessa ryhmään pyydetään luokanopettaja, luokanvalvoja tai muita henkilöitä.

Koulupsykologi

Huoltajalla on mahdollisuus olla suoraan yhteydessä koulupsykologiin, kun jokin lapseen liittyvä asia askarruttaa. Oppilaat voivat hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan koulukuraattorin tai koulupsykologin kanssa. Koulumme psykologina toimii Jussi Tukiainen. Koulupsykologin tavoittaa numerosta 050 439 8995.

Koulukuraattori

Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Vanhemmat voivat keskustella kuraattorin kanssa kotitilanteesta tai kasvatusasioista. Koulukuraattori Eija Viitala on tavoitettavissa numerosta 050 388 6931.

Huoltajat voivat ottaa yhteyttä koulupsykologiin ja koulukuraattoriin myös wilman kautta.