Rehtorin terveiset Rehtorin terveiset

Arvoisa kotiväki, oppilaat ja henkilökunta

Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2017 – 2018! Viime lukuvuonna Kellon koulu toimi ensimmäisen kerran yksikkönä, jossa kaikki luokat työskentelivät ns. saman katon alla. Se oli tavallaan sisäänajokausi, jolloin uusia toimintamalleja otettiin käyttöön mm. uuden opetussuunnitelman henkeä noudattaen. Arvioimme toukokuun lopulla asioita, jotka toimivat ja asioita, joita pitää hioa ja parantaa. Keskustelimme pitkään arvioinnista ja arviointikeskustelumalleista, sillä luokilla 1-4 ja viidennen luokan väliarvioinnissa noudatetaan sanallista arviointia. Vasta viidennen luokan päättöarvioinnissa siirrytään numeroarviointiin. Tänä lukuvuonna olemme tämänkin asian suhteen varmemmalla pohjalla. Samoin uudentyyppiset kehityskeskustelut luokanopettajan tai luokanvalvojan, huoltajan ja oppilaan välillä olivat analyysin kohteina. Mielestäni saimme luotua asiaan toimivan mallin, ja nyt keskustelut jatkuvat jo rutiinilla. Opettajat velvoitettiin osallistumaan Lapset puheeksi - mallin käyttökoulutukseen. Tämä koulutus jatkuu tänäkin lukuvuonna. Kellon koulun järjestyssääntöjä on muokattu perusteellisesti, ja ne ovat nyt käytössä.

Lukuvuoden 2017– 2018 painopistealueina ovat uuden opetussuunnitelman käyttöönotto, digiloikka, hyvinvointi ja tuki. Jatkamme lukuvuonna 2017 – 2018 monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista vaihtelevin mallein. Pyrkimyksenä on lisäksi opastaa meitä kaikkia, miten pystymme keskustelemaan toisten mielipiteitä kuunnellen ja oman mielipiteemme asiallisesti esittäen yhteiskunnassamme esiintyvistä ristiriitoja aiheuttavista kipeistäkin kysymyksistä. Kellon koulu on tässä toiminnassa Euroopan neuvoston, Pohjoismaiden neuvoston ja Opetushallituksen pilottikoulu. Pyrimme myös painottamaan käytänteitä, joiden kautta oppilaiden ja huoltajien osallisuutta lisätään koulutyössä. Haluan kiittää vanhempaintoimikunnan Viisarin jäseniä aktiivisesta työstä kotien ja koulun välisen yhteistyön lisäämisessä. Toiveenani olisi, että saisimme aktivoitua lisää huoltajia mukaan Viisarin toimintaan.

Kellon koulun oppilasmäärä on ylittänyt 600 oppilaan rajan. Oppilasmäärän kasvu on tietysti positiivinen seikka, ja opetustilat ovat näin ollen täysipainoisessa ja sataprosenttisessa käytössä. Liikuntatilojen suhteen olemme tilanteessa, jossa liikuntaa opettavat opettajat joutuvat tarkkaan suunnittelemaan opetusohjelmat, jotta oppilaille taataan tässä aineessa paras mahdollinen opetus. Toiveena meillä Kellon koulussa onkin, että ryhdytään asianomaisilla tahoilla miettimään lisätilojen rakentamisen mahdollisuutta. Tämän lukuvuoden aikana suunnittelemme Teknisen liikelaitoksen edustajien kanssa teknisten aineiden opetustilojen peruskorjauksen.

Meillä toimii tänä lukuvuonna alaluokilla kolme alueellista pienryhmää: alaluokilla kaksi ja yläluokilla yksi. Lisäksi meillä on tukea antamassa laaja-alaoisia erityisopettajia, ja kaikki opettajat ja henkilökunta ovat sitoutuneet kolmiportaisen tukimallin toteuttamiseen. 

Vuosi 2017 on meille suomalaisille erityinen vuosi, sillä juhlimmehan maamme satavuotista itsenäisyyttä. Oulun kouluissa vietetään lauantaina 2.12.2017 itsenäisyysjuhlaa. Sen yksityiskohdista tiedotetaan myöhemmin. Juhlavuoteen liittyy myös Suomen kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin rahoittama Taidetestaajat-projekti. Sen puitteissa kaikki kahdeksansien luokkien oppilaat vierailevat jossakin Oulun ja Helsingin kulttuurilaitoksessa. Nämä vierailut jäävät varmasti oppilaiden mieleen juhlavuodestamme. Neljänsien luokkien oppilaiden edustajat osallistuvat lisäksi Oulun kaupungin järjestämään juhlaan lauantaina 2.12.2017.

Haluan myös tänä vuonna kiinnittää huomiota liikenneturvallisuuteen. Kaupunki on uusinut Kylätien liikennejärjestelyjä ja parantanut oleellisesti sen kuntoa. Edelleen on noudatettava suurta varovaisuutta Kylätien ja Virpiniemen tien vilkkaassa risteyksessä. Tämä koskee kaikkia liikenteessä liikkuvia: autoilijoita, mopokuljettajia, pyöräilijöitä ja jalankulkijoita.

Olen lukuvuoden alussa korostanut oppilaille erityisesti kolmea seikkaa:

  • Koulualueelta ei ehdottomasti saa poistua kouluaikana ilman lupaa.
  • Kellon koulussa kunnioitetaan ehdoitta toisen fyysistä koskemattomuutta.
  • Kellon koulussa ei suvaita minkäänlaista kiusaamista sanoin, elein tai teioin. 

Toivotan kaikille menestyksellistä, harmonista ja positiivisen ajattelun leimaamaa lukuvuotta 2017 – 2018. Meillä on todella hyvä koulu!

Timo Soini, rehtori