Rehtorin terveiset

REHTORIN TERVEHDYS LUKUVUODEN ALUSSA

Arvoisa kotiväki, oppilaat ja henkilökunta

Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2018 – 2019!

Lukuvuoden 2018 – 2019 painopistealueina ovat uuden opetussuunnitelman käyttöönotto, digiloikka, hyvinvointi ja tuki. Jatkamme myös monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista ja ensimmäinen MOK-kokonaisuus on jo 4.9. – 5.9.2018. Mitä tulee digiloikkaan, niin koulummehan on ns. LINUX-koulu eli opetuksessa käytetään tätä avointa koodia. Sen ansiosta pystymme hyväksikäyttämään kierrätyskoneita. Nyt syksyksi saimme yli sata kierrätyslaitetta. Hyvinvointia pyrimme lisäämään mahdollisuuksien mukaan. Niinpä järjestämme syksyllä hyvinvointimessut yhdessä kotikoulutoimikunnan eli Viisarin kanssa. Oppilaiden keskuudessa tehdystä kyselystä kävi selvästi ilmi, että oppilaat toivovat yhä enemmän, että jokainen huomioidaan yksilönä ja on toivomus tulla kuulluksi. Tässä yhteydessä esitän toivomuksen, että yhä useammat huoltajat osallistuisivat kotikoulutoimikunnan toimintaan. Erityisesti yläluokkien oppilaiden vanhempia toivotaan mukaan.

Koulumme pääsi mukaan Opetushallituksen kieltenopetuksen varhentamishankkeeseen, joten englannin kielen opetus alkaa jo ensimmäisenä kouluvuotena. KIELO-hankkeessa kannustetaan myös kielten monipuoliseen opiskeluun ja tunneilla voi olla pieniä opetustuokioita ja infoja myös muista kielistä.

Kellon koulun oppilasmäärä on lukuvuoden alussa 634 oppilasta. Meillä on kolmisenkymmentä oppilasta enemmän kuin viime vuonna. Oppilasmäärän kasvu on tietysti positiivinen seikka, ja opetustilat ovat näin ollen täysipainoisessa ja sataprosenttisessa käytössä. Liikuntatilojen suhteen olemme tilanteessa, jossa liikuntaa opettavat opettajat joutuvat tarkkaan suunnittelemaan opetusohjelmat, jotta oppilaille taataan tässä aineessa paras mahdollinen opetus. Toiveena meillä Kellon koulussa onkin, että ryhdytään asianomaisilla tahoilla miettimään lisätilojen rakentamisen mahdollisuutta. Tämän lukuvuoden aikana suunnittelemme Teknisen liikelaitoksen edustajien kanssa teknisten aineiden opetustilojen remonttia ja entisen yläkoulun puolen ilmastoinnin parantamista.

Haluan kiinnittää huomiota liikenneturvallisuuteen. Kaupunki on uusinut Kylätien liikennejärjestelyjä ja parantanut oleellisesti sen kuntoa. Edelleen on noudatettava suurta varovaisuutta Kylätien ja Virpiniemen tien vilkkaassa risteyksessä. Tämä koskee kaikkia liikenteessä liikkuvia: autoilijoita, mopoilijoita, pyöräilijöitä ja jalankulkijoita. Vaadimme myös, että pyöräilevät oppilaat käyttävät kypärää.

Haluan nostaa esille yhden negatiivisen seikan, joka tuli ilmi kouluterveyskyselyssä. Kellon yläluokkien oppilaat käyttävät tulosten mukaan tupakkatuotteita ja alkoholia yli kaupungin keskiarvon. Huolta aiheuttava asia on lisääntynyt nuuskan käyttö. Mielestäni nuuskan käytön lisääntymiseen vaikuttaa mm. se seikka, että joissakin joukkuelajeissa nuuskaaminen vaikuttaa melkeinpä normilta. Tässä on urheiluseuroilla ryhtiliikkeen paikka. Kouluterveyskyselyissä tuli myös ilmi, että alaikäiset saavat nuuskaa vanhemmilta kavereilta ja jopa kotoa. Koulussa tulemme puuttumaan ankarasti nuuskan käyttöön ja siitä määrätään heti jälki-istuntoa. Sama rangaistus seuraa myös koulualueelta luvatta poistumisesta.

Uusi opetussuunnitelma on edennyt koskemaan jo kahdeksasluokkalaisia. Erityisesti valinnaisaineisiin on tullut muutoksia ja liikuntaa on nyt kolme viikkotuntia. Tästä syystä olen joutunut laatimaan työjärjestyksen siten, että meillä yläluokilla käytännössä neljä jaksoa. Näin ollen oppilaiden lukujärjestykset saattavat

vaihdella lukuvuoden aikana. Taidetestaajaprojekti jatkuu kahdeksasluokkalaisten osalta myös tänä vuonna. Se tarkoittaa, että oppilaat vierailevat jossakin Oulun taidelaitoksessa ja jossakin Oulun ulkopuolisessa laitoksessa. Viime vuoden kokemukset tästä toiminnasta olivat pelkästään positiivisia ja saatoimme olla aidosti ylpeitä oppilaidemme käyttäytymisestä. Haluan vielä tiedottaa, että la 29.9.2018 on Kellossa työpäivä ja pe 7.12.2018 eli itsenäisyyspäivän jälkeinen perjantai vastaavasti vapaapäivä.

Olen lukuvuoden alussa korostanut oppilaille erityisesti kolmea seikkaa:

* Koulualueelta ei ehdottomasti saa poistua kouluaikana ilman lupaa.

* Kellon koulussa kunnioitetaan ehdoitta toisten fyysistä koskemattomuutta.

* Kellon koulussa ei suvaita minkäänlaista kiusaamista sanoin, elein tai teoin.

Toivotan kaikille menestyksellistä, harmonista ja positiivisen ajattelun leimaamaa lukuvuotta 2017 – 2018. Meillä on todella hyvä koulu!

Timo Soini, rehtori