In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus

Toimintamme perusperiaatteita ovat lasten sosiaalisen kanssakäymisen ja omatoimisuuden tukeminen. Haluamme antaa lapselle aikaa leikkiä, oppia uutta ja kehittyä omissa taidoissaan. Kaiken toimintamme tukipilarina on vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö.

Luonto ja lähiympäristö

ovat vahvasti mukana ryhmien toiminnassa. Retkeilemme lähimetsässä tutkien luonnon ihmeellisyyksiä. Liikkuminen ja ulkoilu ovat lapselle tärkeitä. Luistelemme, hiihdämme, futaamme ja liikumme päiväkodin lähiympäristön liikuntapaikoilla.

Talvi

Esiopetus

Esiopetuksen tehtävä on parantaa lasten oppimisvalmiuksia ja edesauttaa joustavaa siirtymistä varhaiskasvatuksen piiristä alkuopetukseen. Tuemme ja seuraamme lapsen kokonaiskehitystä. Vahvistamme itsetuntoa myönteisten oppimiskokemusten avulla ja tarjoamme monipuolisen vuorovaikutuksen muiden samanikäisten kanssa. Ryhmässä olo opettaa.

Teemme retkiä lähimetsään. Retkillä tutkimme luontoa ja opettelemme suojelemaan luontoa ja hoitamaan lähiympäristöä.

Siilimetsä

Lapsen omille leikeille varataan aikaa päivittäin. Lapsen toiveita ja ajatuksia kuunnellaan herkällä korvalla ja toteutetaan jokapäiväisessä puuhassa.

Tärkeimpiä opittavia asioita esikouluvuoden aikana ovat lapsen sosiaalisten taitojen ja ryhmässä työskentelytaitojen kehittyminen. Lasta kannustetaan itsensä ilmaisemiseen sekä omatoimisuuteen. Esiopetusvuoden tärkeä tehtävä on herätellä lapsen kiinnostusta uusien asioiden oppimiseen. Tietoja ja taitoja kartutetaan leikkien ja tietoisesti harjoitellen.