Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Erityisopettajat ja luokanopettajat tekevät tiivistä yhteistyötä oppimisen tukemiseksi. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa oppilas voi saada yksilöllistä tukea tai pienryhmäopetusta lievissä oppimisvaikeuksissa. Erityisopetusta voidaan antaa myös omassa luokassa samanaikaisopetuksena.

Erityisopetuksella tuetaan luokassa tapahtuvaa oppimista lähinnä lukemisessa, kirjoittamisessa ja matematiikassa sekä ylemmillä luokilla mm. englannissa. Tarvittaessa oppilas voi opiskella esim. äidinkielen tai matematiikan kaikki tunnit pienryhmässä.
Koulussa voidaan antaa myös jakso kotiharjoittelua tukevaa puheopetusta ekaluokkalaisille.

Erityisopetus tapahtuu yleensä koulutuntien aikana, mutta erikseen sovittaessa sitä voidaan pitää myös koulutuntien jälkeen. Säännöllisestä erityisopetuksesta ilmoitetaan oppilaan kotiin, mutta silloin tällöin annettavasta erityisopetuksesta tiedotetaan vain tarvittaessa.

Kaikkien oppilaiden kanssa tehdään lukuvuosittain lukemisen, kirjoittamisen ja/tai matematiikan arviointeja. Niillä pyritään kartoittamaan keskeisen oppiaineksen hallintaa ja tuen tarvetta.

Yhteystiedot

  • Puhelin Erityisopettaja Tiia Kujala cell Erityisopettaja Peter Hyttinen cell Erityisopettaja Anne Äijälä cell Erityisopettaja Anja Hanhela cell 044 - 499 3154 Pienluokan opettaja Henna Hyvärinen-Huotelin cell 044 - 499 3165
  • sähköpostit etunimi.sukunimi(at)eduouka.fi
Tiedot esitetään hCard-muodossa.