Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Erityisopettajat ja luokanopettajat tekevät tiivistä yhteistyötä oppimisen tukemiseksi. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa oppilas voi saada yksilöllistä tukea tai pienryhmäopetusta lievissä oppimisvaikeuksissa. Erityisopetusta voidaan antaa myös omassa luokassa samanaikaisopetuksena.

Erityisopetuksella tuetaan luokassa tapahtuvaa oppimista lähinnä lukemisessa, kirjoittamisessa ja matematiikassa sekä ylemmillä luokilla mm. englannissa. Tarvittaessa oppilas voi opiskella esim. äidinkielen tai matematiikan kaikki tunnit pienryhmässä.
Koulussa voidaan antaa myös jakso kotiharjoittelua tukevaa puheopetusta ekaluokkalaisille.

Erityisopetus tapahtuu yleensä koulutuntien aikana, mutta erikseen sovittaessa sitä voidaan pitää myös koulutuntien jälkeen. Säännöllisestä erityisopetuksesta ilmoitetaan oppilaan kotiin, mutta silloin tällöin annettavasta erityisopetuksesta tiedotetaan vain tarvittaessa.

Kaikkien oppilaiden kanssa tehdään lukuvuosittain lukemisen, kirjoittamisen ja/tai matematiikan arviointeja. Niillä pyritään kartoittamaan keskeisen oppiaineksen hallintaa ja tuen tarvetta.

Yhteystiedot

  • Puhelin Pienryhmä A Hyttinen Peter cell 044 4993348 Pienryhmä B Parikka Tiia cell 044 4993130 Erityisopettaja Hyvärinen-Huotelin Henna cell 044 4993165 Erityisopettaja Kemppainen Riia cell 044 4993154 Erityisopettaja Junttila Pirta cell 044 4993268
  • sähköpostit etunimi.sukunimi(at)eduouka.fi
Tiedot esitetään hCard-muodossa.