Kiiminkijoen päiväkoti

 • Postiosoite postal Raatinharjuntie 11 90900 Kiiminki
 • Puhelin Päiväkodin johtaja Päivi Ojala cell 040 569 4784
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tervetuloa päiväkotiimme -logo

Päiväkodin julkisivukuva

 

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

 

Raportti Kiimingin alueen  lapsiperheiden kokemustiedon kartoituksesta - kevät 2019 (pdf)

 

Yhteystiedot

Kiiminkijoen päiväkoti

Raatinharjuntie 11
90900 Kiiminki

Ryhmien puhelinnumerot

 • Uimarit p. 044 499 3114
 • Sukeltajat p. 050 567 3627
 • Soutajat p. 044 499 3192
 • Melojat p. 050 340 3294
 • Kalastajat p. 050 379 9620

Päiväkodin johtaja

Päivi Ojala
p. 040 569 4784
paivi.ojala@ouka.fi

Varajohtaja

Susanna Hankonen
p. 050 595 2083
susanna.hankonen@ouka.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Kaisu Valle
p. 040 028 5414
kaisu.valle@ouka.fi

Ryhmät

Päiväkodissamme on viisi lapsiryhmää. Alakerrassa on kaksi 2-5-vuotiaiden ryhmää ja yläkerrassa kolme eskariryhmää.

Sukeltajat

 • 2-3-vuotiaita lapsia
 • kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa
 • varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
 • tarvittaessa muita avustavia henkilöitä, ryhmäavustaja/varhaiserityisavustajaUimarit

 • 4-5-vuotiaita lapsia
 • kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa
 • varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
 • tarvittaessa muita avustavia henkilöitä, ryhmäavustaja/varhaiserityisavustaja

Esiopetusryhmät

Kalastajat

 • esiopetusryhmä
 • kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa
 • tarvittaessa muita avustavia henkilöitä, ryhmäavustaja/varhaiserityisavustaja

Melojat

 • esiopetusryhmä
 • kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa
 • varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
 • tarvittaessa muita avustavia henkilöitä, ryhmäavustaja/varhaiserityisavustaja

Soutajat

 • esiopetusryhmä
 • kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa
 • varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
 • tarvittaessa muita avustavia henkilöitä, ryhmäavustaja/varhaiserityisavustaja

Oulun kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma (pdf)

Toimintaa esiopetusryhmissä

Kiiminkijoen eskarissa kaikkien kolmen eskariryhmän toiminta toteutetaan pääsääntöisesti pienryhmissä. Yhdessä pienryhmässä on noin 5-10 lasta. Pienryhmästä vastaa tuttu ja turvallinen aikuinen.

Pienryhmissä harjoittelemme monipuolisesti erilaisia oppimiskokonaisuuksia, esimerkiksi musiikkia, kädentaitoja, liikuntaa sekä kielellisiä ja matemaattisia taitoja. Eskarissa leikille varataan runsaasti aikaa ja leikki on tärkeä tapa oppia uusia asioita. Leikissä kaveritaidot vahvistuvat. Esiopetusvuoden edetessä lapsi oppii toimimaan myös isommissa ryhmissä ja tutustuu tuleviin koulukavereihin yli ryhmärajojen.

Hyödynnämme toiminnassamme jokaisen työntekijän erityisosaamista pajatyöskentelyn puitteissa. Kerran viikossa eskarilaiset pääsevät oppimaan erisisältöisissä pajoissa mm. tieto- ja viestintäteknologisia taitoja, ohjelmointia, koodaamista, sanataidetta, satujoogaa ja matematiikkaa liikunnallisin keinon.

Vuosittain valitsemme yhden aiheen, jota korostamme toiminnassamme ja kehitämme eteenpäin. Aiheitamme ovat olleet esimerkiksi Kielen rikas maailma, Tutkin ja tuumailen ja Alakko nää mua (tunnetaidot). Kehittämistyön tuloksena olemme ottaneet pysyvästi toimintaamme esimerkiksi Tuumailutuvan, joka on erillinen tila eskarimme alakerrassa. Tuumailutuvassa lapsi pääsee harjoittelemaan matematiikan taitoja toiminnallisesti säännöllisesti vaihtuvien tehtävien parissa.


Leikki on tärkeä osa eskaripäivää.


Esiopetusvuoden aikana tutustutaan ohjelmoinnin alkeisiin.


Leikki ja luovuus yhdistyvät beebot-tehtävässä.


Tuumailutuvassa harjoitellaan matemaattisia taitoja leikin ja toiminnan kautta.


Eskareiden tekemä animaatio liittyen tunnetaitoprojektiin.

 

Yhteistyö koulun kanssa

Kiiminkijoen eskarissa tehdään paljon yhteistyötä saman katon alla olevan Kiiminkijoen koulun kanssa. Jokaisella eskariryhmällä on oma kaveriluokka ensimmäiseltä luokka-asteelta. Kaveriluokan kanssa touhuillaan monin eri tavoin, esimerkiksi käymme retkillä, toteutamme erilaisia projekteja, teemme erilaisia kädentaitotöitä ja käymme yhteisillä liikuntatunneilla.

Yhteistyön kautta lapset tutustuvat koulun aikuisiin ja oppilaisiin sekä toimintatapoihin. Lisäksi lapsille tulevat tutuksi koulun tilat. Yhteistyö helpottaa kouluun siirtymistä, kun lapsi on jo eskarivuoden aikana tutustunut koulun henkilökuntaan, ruokalaan, liikuntasaliin, musiikkiluokkaan ja välituntialueeseen sekä muihin koululaisiin.

Kiiminkijoen eskari on oivallinen paikka oppia kouluvalmiuksia ja uusia taitoja elämää varten!


Esiopetusvuoden aikana lapselle tulevat tutuksi koulun tilat turvallisten aikuisten ohjauksessa.

Päiväkotimme

Kiiminkijoen päiväkoti sijaitsee nimensä veroisesti ihan Kiiminkijoen jokirannassa, Kiiminkijoen koulun kanssa saman katon alla, aivan Kiimingin keskuksen tuntumassa. Päiväkotimme avattiin elokuussa 2013 ja arkemme rytmittyy koulun kanssa tehtävän yhteistyön mukaan. Päiväkodissamme painottuvat esiopetus ja koulun kanssa tehtävä yhteistyö. Nivelvaihe päivähoidosta ja esiopetuksesta perusopetukseen pyritään tekemään lapsille mahdollisimman joustavaksi.

Esiopetuksen lisäksi päiväkotimme tarjoaa lapsille puoli- ja kokopäivähoitoa; päiväkodissamme on kolme esiopetusryhmää ja kaksi ryhmää 2–5-vuotiaille lapsille.

Koulun kanssa tehtävä yhteistyö tarkoittaa osittain myös yhteisten tilojen käyttöä.

Pihallamme on lapsille reilusti tilaa temmeltää ja Kiiminkijoen läheisyys antaa kruununsa upealle lähimaisemalle

"Kiiminkijoen rannalla
on päiväkoti meidän,
täällä me hoidamme
lapsenne teidän.
Lapsistanne nuorimmaiset
voivat Uimareihin tulla,
myös Sukeltajissa hoidetaan
pienet lapsikullat.
Soutajissa, Melojissa
ja Kalastajissa meillä
saavat eskarit ohjausta
oppimisen teillä.

Yhteistyömme
koulun kanssa
on tosi hyvä juttu,
sielläpä sitten vastassa
on jo moni tuttu.
On aikanaan koulussa
hyvä oppimista jatkaa,
kun täällä ensin kuljemme
tätä yhteistä matkaa."

Maire Mertala

Toimintasuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallista ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

 

Kiiminkijoen päiväkodin toimintasuunnitelma (pdf)

Toimintaamme ohjaavat kolme pääajatusta: yhteistyö lähikoulun kanssa, pienryhmätoiminta sekä pajatyöskentely.

 

 

 

Pienryhmätoiminta

Päiväkodissamme lähes kaikki toiminta tapahtuu pienryhmässä. Kun lapset on jaettu asianmukaisiin pienryhmiin, aikuisella on enemmän aikaa huomioida lasta yksilöllisesti, kuunnella lasta ja yhdessä voidaan ihmetellä elämän suuria ja pieniä asioita.

Pajatyöskentely

Pajatyöskentely on yksi päiväkotimme toimintatavoista. Aikuiset suunnittelevat kulloinkin sovittuun aihepiiriin liittyvää toimintaa, joka voidaan toteuttaa siten, että työpajoissa pääsevät käymään kaikki tietyn ikäiset lapset. Aikuiset ohjaavat pajoja ja lapset kiertävät jokaisessa pajassa. Pajatoiminnan tarkoituksena on antaa lapsille uusia kokemuksia ja elämyksiä sekä tutustua toisten esiopetusryhmien lapsiin ja aikuisiin.

Metsämörri

"Näitkö minut metsätiellä? 
Olen metsän Mörri.
Päivät pitkät metsä tarjoaa
paljon mukavaa."

Gösta Frohm, suom. Hannele Huovi ja Pipsa Standerholm

Päiväkodissamme tehdään metsämörriretkiä viikottain. Kaikki lapset pääsevät vuorollaan retkille, joilla tutustutaan lähiluontoon, harjoitellaan ensimmäisiä erätaitoja ja opetellaan kunnioittamaan ja säästämään luontoa.

Metsämörritoiminta on Suomen Ladun alkuun panemaa lasten luonto- ja ympäristökasvatusta, jossa lapset ulkoilevat Metsämörrin sekä koulutetun metsämörriohjaajan kanssa.

Sijainti kartalla: Kiiminkijoen päiväkoti kartalla

Verkkoasioinnin sivuilla

voit mm. hakea varhaiskasvatuspaikkaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja

Lapsuus-sivusto

Palvelut, terveysasiat, neuvonta, tapahtumat ja kaikki lapsiperheen tärkeät asiat yhdessä osoitteessa.

Päiväkotimme ruokalistan löydät täältä.

Katso varhaisuutiset
kuvaa klikkaamalla.

varhaisuutiset