Koulun esittely

Kiiminkipuiston koulu

Jokirannan koulu on muuttanut uusiin tiloihin. Uuden koulun nimi on Kiiminkipuiston koulu.

 

 

Jokirannan koulu

Jokirannan yhtenäiskoulu sijaitsee Oulun kaupungin Kiimingin keskustaajamassa, Kiiminkijoen luonnonkauniissa rantamaisemassa, lähellä Kuusamontietä. Koulussamme opiskelee noin 600 oppilasta perusopetuksen 6.-9. vuosiluokilla. Koulumme on kokoava koulu, jonne lähialueen alakouluista (Alakylän ja Tirinkylän koulu, Ylikylän ja Huttukylän koulu ja Kiiminkijoen koulu) oppilaat tulevat opiskelemaan alakoulun viimeisestä luokasta tai yläkoulun ensimmäisestä luokasta alkaen. Yleisopetuksen rinnalla koulussamme on alakoulussa pienryhmämäistä toimintaa, yläkoulun puolella kaksi alueellista pienryhmää (7.-8. lk ja 8.-9. lk), sekä laaja-alaisten erityisopettajien joustavasti antamaa ryhmämuotoista opetusta joko omissa ryhmissä tai jalkautuen yleisopetuksen ryhmiin. Lisäksi koulussamme on 8.-9. lk:ien joustavan perusopetuksen JOPO-ryhmä. Opetustiloja on pääkoulun ohella myös Kiimingin keskustan kahdessa virastotalossa, Kiimingin lukiolla sekä Hiukkavaaratalossa, jonne on keskitetty 6. lk:ien opetus, kaikki käsityöt ja pääosa kotitalouden opetuksesta.

Tarjoamme Oulun kaupungin perusopetuksen valinnaisainetarjottimelta muun muassa vieraita kieliä (viime vuosina venäjän, ranskan ja saksan ryhmiä on syntynyt), liikuntaa, kotitaloutta, musiikkia, LUMA-taitoja (esimerkiksi tiedekurssi), yrittäjyyskasvatusta, käsityötä joka painottuu joko koviin tai pehmeisiin materiaaleihin sekä kuvataidetta.

Jokirannan koulu on Liikkuva Koulu. Koulussamme on oppilaita osallistavaa välituntitoimintaa, jonka tavoitteena on järjestää liikunnallista ja muutakin mielekästä ajanvietettä taukoihin. Liikkuvaa Koulua toteutetaan myös opiskelun lomassa esimerkiksi minuutin liikuntabreikeillä ja oppilaiden omin voimin tapahtuvilla siirtymisillä pääkoulun ja Kiimingin keskustan opetustilojen välillä.

Jokirannan koulu on myös Hyvinvointikoulu. Tavoitteenamme on turvata kaikille oppilaille tasa-arvoinen ja turvallinen opinpolku. Oppilaiden hyvinvointia tuetaan pienillä arjen teoilla (esimerkiksi hankittiin kenkäsäilyttimet, jotka toimivat myös oleskelupenkkeinä) ja välittävällä toimintakulttuurilla. Tässä työssä on mukana myös oppilaiden edustukselliset ryhmät, eli oppilaskunta hallituksineen sekä tukioppilaat. Opetushenkilökunta kohtaa oppilaita aivan tavallisissa arjen asioissa Välkky-välitunneilla, jolloin koko henkilöstö jalkautuu oppilaiden joukkoon, tai järjestää luokkatiloissa mahdollisuuksia oppilaille tulla juttelemaan. Työskentelemme yhdessä kaikkien koulussa toimijoiden kanssa: se tarkoittaa oppilaita, kaikkia koulussa tai koulun kanssa työskenteleviä ammattilaisia (kuten nuorisopalvelujen ja seurakunnan nuorisotyöntekijät, koulupoliisi) sekä vanhempia. Hyvinvointi on tärkeä ja yhteinen asia, ja sen yhtenä osa-alueena kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja siihen puuttuminen.

Opetushenkilökunta kehittää päätyönsä eli opettamisen ja kasvattamisen lisäksi koulun toimintaa myös erilaisissa työryhmä- ja tiimikokoonpanoissa sekä yhteisöllisessä oppilashuoltotyöryhmässä. Vuosina 2018-2021 suunnittelemme Tulevaisuuden koulun sisä- ja ulkotiloja, koska aikataulun mukaan joulukuun 2020 lopussa valmistuu Kiimingin lukion läheisyyteen uusi koulurakennus. Tulevaisuuden koulua tehdään todeksi kuitenkin jo nyt ja tästä eteenpäin, ja siinä erityinen painopiste on toimintakulttuurin kehittämisessä vastaamaan uudistuneen opetussuunnitelman tavoitteita niin nykyisissä kuin tulevissa oppimisympäristöissä.

20.9.2019

Hannu Haataja, Jokirannan koulun rehtori