Kummi- ja tukioppilaat

TUKIOPPILASTOIMINTA

 

Tukioppilastoiminta on 60-luvulla Mannerheimin Lastensuojeluliiton kouluihin lanseeraamaa toimintaa, jonka tehtävänä on muokata omalta osaltaan koulun henkeä suotuisaksi kaikille, miellyttäväksi olla ja opiskella.

Tukioppilaaksi valitaan kultakin luokalta empaattinen, kaikkien kanssa toimeentuleva oppilas/oppilaita, jotka sitten toimivat kummina tuleville seiskaluokille ja valmistelevat yhdessä muiden tukioppilaiden kanssa ohjelmanumeroita koulun eri tilaisuuksiin.  Näillä toiminnoilla hänestä kasvaa rohkea, oma-aloitteinen ja toiset huomioon ottava yhteiskunnan jäsen.  Kummitoiminnalla toivotamme uudet oppilaat täysvaltaisiksi koulun oppilaiksi ilman kiusatuksi tulemisen pelkoa.