Pienluokkaopetus

Kun opiskelu ison ryhmän mukana on oppilaalle kokonaisuudessaan liian haastavaa, voi pienluokassa opiskelu olla hänelle hyvä vaihtoehto.

 

  • Pienluokan maksimioppilasmäärä on 10 oppilasta.
  • Pienluokkaan pyritään järjestämään kokopäiväinen luokka-avustaja.
  • Pienluokan oppilaat opiskelevat yksilöllistetyn opetussuunnitelman mukaisesti yhdessä tai useammassa eri aineessa.

 

Pienluokassa tehdään erilaisia yhteisiä projekteja luokan ryhmäyttämiseksi (teemapäivät, retket,…)