Valinnaisaineet

Jokirannan koulussa oppilaat valitsevat 7. luokalla valinnaisaineet, joita opiskellaan kuusi tuntia viikossa 8. luokalla ja 4 tuntia viikossa 9. luokalla.

Valinnaisaineiden valinta on kolmivaiheinen. Oppilas valitsee jokaisesta vaiheesta yhden aineen:

1. Taito- ja taideainevalinnainen

Oppilas valitsee yhden taito- ja taideaineen, jota hän opiskelee 2 tuntia viikossa 8. luo-kalla ja 2 tuntia viikossa 9.luokalla.

· Kotitalous

· Liikunta

· Kuvataide

· Musiikki

· Käsityö

HUOM! Jos valitset kotitalouden, liikunnan, kuvataiteen tai musiikin taito- ja taideainevalinnaiseksi, et voi valita samaa valinnaisainetta pitkänä valinnaisaineena. Poikkeuksena tästä linjasta on käsityö. Jos valitset käsityön taito- ja taideainevalinnaiseksi, voit kuitenkin valita joko syventävän tekstiilityön tai teknisen työn pitkäksi valinnaiseksi.

 

2. Pitkä valinnaisaine

Oppilas valitsee yhden pitkän syventävän tai soveltavan valinnaisaineen, jota hän opiskelee 2 tuntia viikossa 8. luokalla ja 2 tuntia viikossa 9. luokalla.

A2-kielen lukijat ovat jo pitkän valinnaisaineen valinneet, eli he tekevät valinnat ainoastaan vaiheissa 1 ja 3.

 

3. Lyhyt valinnaisaine

Oppilas valitsee yhden lyhyen valinnaisaineen, jota hän opiskelee 2 tuntia viikossa 8. luokalla.

 

Valinnan lähtökohtana ovat oppilaan omat harrastukset ja kiinnostus valittavaan aineeseen. Valinnan tulee perustua itsenäiseen harkintaan ja se on syytä tehdä yhdessä huoltajien kanssa. Valinnaisaineen valintaa tulisi harkita huolella, sillä valinnaisaineen vaihto on mahdollista vain erittäin perustelluista syistä.