Lukuiloa kaikille! - Ajankohtaista - Kirjasto - Oulun kaupunki

Kirjaston uutisia Kirjaston uutisia

< Takaisin

Lukuiloa kaikille!

Lukuiloa kaikille -hankkeessa haluttiin edistää aikuisten lukuharrastusta uusin keinoin. Mukana olivat Iin kunnankirjasto, Pudasjärven kaupunginkirjasto ja Oulun kaupunginkirjasto. Oulussa työtä tehtiin erityisesti pääkirjastossa ja Rajakylän ja Myllyojan kirjastoissa.

Muisteluilloista #kirjastoklubiin

Hankkeessa ideoitiin, suunniteltiin ja toteutettiin runsaasti erilaisia aikuisten lukemisen edistämiseen tähtääviä tilaisuuksia ja tehtiin yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Uusia palveluita ja tapahtumia alettiin toteuttaa kullekin kirjastolle sopivalla tavalla, ja työ jatkuu hankkeen päätyttyä sen aikana luotujen suuntaviivojen mukaisesti.

Jo toteutettuja ideoita ovat mm. Lukuopas-palvelu, lukutuokiot hoivakodeissa, kirjavinkit paikallislehdissä, neulekahvilat ja erilaiset muisteluillat, jotka rakentuvat yhteisen tarinoinnin, kirjavinkkien ja vanhojen valokuvien ympärille.

Oulussa aloitettiin myös erityisesti nuorille aikuisille suunnattu, neljä kertaa vuodessa järjestettävä #kirjastoklubi, jonka eri kulttuurin osa-alueista rakentuva sisältö vaihtelee kerrasta toiseen. Lisäksi tulossa on mm. Lasten ja isovanhempien lokakuu Oulussa, Mysteeri Iin kirjastossa, uusia lukupiirejä ja lisää pop up -kirjastoja.

Henkilökunnan osaaminen keskiöön

Hankkeen toinen päätavoite oli kehittää kirjastojen toimintakulttuuria, laajentaa henkilökunnan osaamista ja roolia aikuisille suunnattujen kirjallisuustapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä ja luoda toimintamalleja tapahtumajärjestämiseen.

Henkilökunnan osaamista kehitettiin sekä uusien työtehtävien avulla että järjestämällä koulutuksia tapahtumajärjestämisestä, kirjallisuusosaamisen kehittämisestä ja esiintymisvalmiuksien vahvistamisesta. Koulutuksiin osallistui yhteensä yli 200 kirjastolaista.

Kaikille kirjastoille tuotettiin käytännönläheinen, kunkin kirjaston lähtökohdat huomioiva kirjallisuusosaamisen kehittämissuunnitelma. Tavoitteena on parantaa kirjaston asiakaspalvelun laatua kehittämällä henkilökunnan kirjallisuusosaamista ja hyödyntämällä sitä entistä paremmin aikuisten lukemisen edistämisessä.

Apuvälineitä kirjallisuusosaamisen hyödyntämiseen

Hankkeen loppuvaiheessa kehittämissuunnitelmatyöskentely ulotettiin koko Oulun kaupunginkirjastoon. Kehittämissuunnitelmien ja niiden seurannan myötä sekä hankekirjastoissa että koko Oulun kaupunginkirjastossa panostetaan kirjallisuusosaamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen.

Hankkeen aikana luotiin myös aikuisten lukemista edistävä toimintamalli, jonka avulla vastaavaa kehittämistyötä voidaan tehdä muissakin kirjastoissa. Toimintamalli on muiden hyödynnettävissä kirjaston kotisivuilla.

Hanke toteutettiin 1.9.2015-31.8.2016, ja se sai rahoitusta Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta.

Lukuiloa kaikille -hankkeen raportin liitteineen löydät kirjaston sivuilta osoitteesta www.ouka.fi/oulu/kirjasto/tietoa-kirjastosta


Facebook Instagram Twitter YouTube