OUTI-verkkokirjasto

e-aineistot

Varaamo

Kirjaston uutisia

< Takaisin

Onneksi on kirjasto! Yleisten kirjastojen suunta-asiakirja 2021-2025 on julkaistu

Yleisten kirjastojen suunta-asiakirja 2021-2025 on julkaistu: strateginen johtaminen tarvitsee yhteisen päämäärän

Yleisten kirjastojen suunta-asiakirjat linjaavat kirjastojen tulevaisuutta, suuntaa ja haasteita. Ne toimivat pohjana kirjastojen omille strategioille ja toimivat viestintävälineenä niin päättäjille, kuin muillekin yhteistyötahoille. 

Onneksi on kirjasto! – suunta-asiakirja on syntynyt Yleisten kirjastojen neuvoston yhteistyönä. Suunta-asiakirja työstäminen aloitettiin kirjastokentälle suunnatulla kyselyllä syksyllä 2018. Työ jatkui työstämällä asiakirjaa yleisten kirjastojen neuvoston työpajoissa. Suunta-asiakirjan työryhmä on koonnut kyselyn ja työpajojen antia yhteen, ja näiden pohjalta työstänyt asiakirjan. 

Edellinen suunta-asiakirja, Kansalaisen kirjasto ilmestyi vuonna 2015. Monet siinä esille nostetut asiat ovat edelleen ajankohtaisia kirjastojen toiminnassa. Uutta suunta-asiakirjaa voidaankin käyttää yhdessä edellisen suunta-asiakirjan kanssa.  

Onneksi on kirjasto!  paneutuu erityisesti nykypäivän haasteisiin. Se nostaa esille sekä paikallisia, että globaaleja uhkia ja haasteita kirjastojen toiminnalle, mutta ennen kaikkea tuo esille ratkaisuja, joiden avulla kirjastot voivat vastata haasteisiin. Kirjastot turvaavat jatkossakin lukutaitoa ja sivistystä, ehkäisevät eriarvoistumista, tunnistavat globaalit kriisit ja varautuvat myös kirjastotyön muutokseen.  

Onneksi on kirjasto – suunta-asiakirja on saatavilla verkossa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, Yleisten kirjastojen neuvoston verkkosivuilta. Myös aikaisemmat suunta-asiakirjat löytyvät neuvoston verkkosivuilta. 

Suunta-asiakirjaa on saatavilla myös painettuna versiona suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Painettu versio jaetaan kaikkiin kirjastoihin alueellista kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen toimesta syksyn aikana. Lisäkappaleita voi pyytää myöhemmin oman alueen kehittämistehtävää hoitavasta kirjastosta. 

Jakolinkki

Facebook Instagram Oulun kaupunginkirjasto Instagram Vinkkaamo Instagram Kirjastogram Twitter YouTube