OUTI-verkkokirjasto

e-aineistot

Varaamo

Kirjaston uutisia

< Takaisin

Oulun kaupunginkirjasto mittasi hiilijalanjälkensä

Kirjahyllyjä, joiden päällä köynnöskasveja. Köynnökset peittävät suurimman osan kirjoista.

 

Oulun kaupunginkirjasto oli mukana syksyllä 2020 toteutetussa ensimmäisessä yleisten kirjastojen hiilijalanjälkimittauksessa, johon osallistui 13 erikokoista kirjastoa ympäri Suomen. Tavoitteena oli selvittää muun muassa, kuinka suuri on kirjaston hiilijalanjälki, mistä tekijöistä se koostuu ja mitä eroja erikokoisilla kirjastoilla on. Mittaus kohdistui kirjastojen toimitilojen energiankulutukseen ja jätteisiin, aineistokuljetuksiin, työmatkoihin sekä aineisto- ja muihin hankintoihin.

Oulun kaupunginkirjaston vuoden 2019 hiilijalanjälki oli noin 549 tonnia CO2e. Tutkimustulosten perusteella suurin kirjastojen hiilijalanjälkeä kasvattava tekijä on energiankulutus. Kirjastojen päästöistä noin kaksi kolmasosaa aiheutuu toimitilojen lämmityksestä ja sähkönkulutuksesta.  Näiden lisäksi esimerkiksi aineiston elinkaarella, kierrolla ja muovituksella on vaikutuksensa hiilijalanjälkeen. Oulun kaupunginkirjaston hiilijalanjälkeä pienennetään vuonna 2020 julkaistun Kestävä kirjasto 2030 -tiekartan tavoitteiden mukaisesti. Oulun kirjastopalvelut on sitoutunut tiekartan tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain.

Hiilijalanjälkitutkimus on osa Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle -hanketta, joka on Helsingin kaupunginkirjastojen hallinnoima ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kansallinen tutkimus- ja koulutushanke (2020–2021). Hankkeen tarkoituksena on edistää kirjastojen ympäristötietoisuutta, hiilineutraaliutta ja jakamistaloutta. Hiilijalanjälkilaskelmat toteutti hankkeen asiantuntijakumppani Positive Impact.

Tutkimuksesta ja sen tuloksista kertova selvitys Kirjastot matkalla hiilineutraaliin jakamistalouteen on nyt julkaistu ja siihen voi tutustua hankkeen verkkosivuilla osoitteessa https://www.kirjastot.fi/vihreakirjasto/kirjastojen-hiilijalanjalkilaskenta

Lisätietoja Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020 -luvulle -hankkeesta www.kirjastot.fi/vihreakirjasto

Jakolinkki

Facebook Instagram Oulun kaupunginkirjasto Instagram Vinkkaamo Instagram Kirjastogram Twitter YouTube