Alueellinen eKirjasto

 

Alueellinen eKirjasto –hanke käynnistyi 2018 heinäkuun alussa ja hanke jatkuu vuoden 2019 kesäkuun loppuun. Hankkeen toiminta-alueena on Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kunnat. Hankkeessa tuotetaan yhteiset e-aineistot sisältävä eKirjasto alueen kirjastoille ja näin lisätään asiakkaiden tasa-arvoista pääsyä sähköisiin sisältöihin. Yhteisellä eKirjastolla edistetään lukemista ja tuetaan digitaalisten palvelujen käyttöä. Kirjastojen henkilökuntaa lisäkoulutetaan e-aineistojen käyttöön ja niiden käytön opastamiseen. E-aineistojen näkyvyyttä ja markkinointia kirjastoissa tullaan yhtenäistämään.

Lisätietoja hankkeesta yleisten kirjastojen hankerekisterissä. http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/alueellinen-ekirjasto

Pohjoista kirjallisuutta
– pohjoissuomalaista kirjallisuutta ja sen historiaa

Pohjoista musiikkia 
– Oulun seudun rockin, jazzin ja viihdemusiikin lähihistoriaa

KirjastoVirma
– Pohjoispohjalaista paikallishistoriaa, kulttuuria ja perinnetietoutta