Avoin osallisuus ja asiakkuus - 6Aika
Hanke kaupungin ja yritysten yhteistyön kehittämiseksi
www.ouka.fi/aoa

Innovatiivisten ratkaisujen yhteiskehittäminen

 

Kirjastotilat avoimen innovaation ja osallisuuden kokeilupisteinä

Osahankkeessa toteutetaan pääkirjastoon yksi pysyvä matalan kynnyksen uusien tuotteiden ja palveluiden kokeilupiste, johon alueen yritykset ja muut toimijat tuovat tuote- ja palveluinnovaatioita kuntalaisten kokeiltavaksi.

Hanke luo yrityksille mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Kokeilupisteessä asukkaat, opiskelijat, tutkijat, yritykset ja kaupungin edustajat luovat yhdessä ratkaisuja arjen tarpeisiin sekä tuote- ja palvelukehitykseen.

Tuotteissa ja palveluissa painotetaan tärkeitä kehittyviä yhteiskuntapalveluita sekä yhteiskunnallisesti tärkeitä ratkaisuja, jotka liittyvät osaamisen ja oppimisen uusiin ratkaisuihin sekä hyvinvointiin ja terveyteen.

Uusien yhteiskehitysratkaisujen lisäksi kokeilupisteessä lisätään kuntalaisten tietoisuutta markkinoilla saatavista olevista teknologisista yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin tuotteista.

Kiinteän kokeilupisteen lisäksi projektissa tuotetaan kevytrakenteinen mobiili -kokeilupiste, jota liikutellaan eri toimintayksiköihin ja tiloihin.

Alueen yrittäjiä osallistetaan uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistoimintaan hyödyntäen mm. Business Kitcheniä, joka kokoaa eri alan yrittäjiä saman katon alle. Kokeilupisteitä tarjotaan kehittämisalustoina myös alueen muille yrityksille, 3. sektorin toimijoille sekä alueen opiskelijoille hyödyntäen mm. Demolaa, joka on yliopisto-opiskelijoiden muodostama innovaatioprojektien vetämiseen keskittynyt pooli.

Markkinoilla jo saatavista tuotteista järjestetään lisäksi erillisiä teemapäiviä, jolloin yritykset esittelevät kuntalaisille kehittämiään tai myynnissä olevia tuotteita. Teemapäivillä kuntalaiset voivat testata tuotteiden toimintaa käytännössä ennen hankintapäätöstä.

Ratkaisukehittäjien ja kansalaisten keskinäistä vuorovaikutusta kehitetään laajan palvelumuotoiluosaamisen asiantuntijaverkoston avulla, mikä tukee Oulun kaupungissa jo käyttöönotettua innovatiivista hankintapolitiikkaa.

www.ouka.fi/aoa

 

 

6Aika - avoimia ja älykkäitä palveluita

6Aika on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota toteuttavat yhteistyössä Suomen suurimmat kaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Vuosina 2014–2020 toteutettavan strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

6Aika-strategian lähtökohtana ovat avoimet toimintamallit, jotka mahdollistavat koko kaupunkiyhteisön osallistumisen kehittämistyöhön. Toimiva kaupunkiyhteisö on kaupunkilaisten, yritysten, tutkimus- ja kehitystoimijoiden sekä viranomaisten muodostama kokonaisuus.Lisätietoa kuutoskaupunkien yhteisestä hankkeesta www.6aika.fi.

Strategiassa on kolme painopistealuetta:

Avoimet innovaatioalustat -painopistealueella luodaan ja testataan uusia palveluja ja tuotteita aidoissa olosuhteissa.
Avoin data ja rajapinnat -painopistealueella avattu data toimii uusien palvelujen sekä toiminnan kehittämisen raaka-aineena.
Avoin osallisuus ja asiakkuus -painopistealue kokoaa kaupunkiyhteisön kehittämään yhdessä palveluinnovaatioita ja asiakasprosesseja.

Painopistealueilla toteutetaan kolmivuotiset, kaikkien kaupunkien yhteiset kärkihankkeet, joiden avulla rakennetaan perustaa innovaatiotoiminnalle ja luodaan edellytykset yhteistyölle. Kärkihankkeita tuetaan pilotti- ja kokeiluhankkeilla, jotka käytännössä testaavat ja kehittävät edelleen kärkihankkeiden sisältöjä.

 

Lisätietoa hankkeesta Oulussa www.ouka.fi/6aika -sivulta.