Avoin osallisuus ja asiakkuus - 6Aika
Hanke kaupungin ja yritysten yhteistyön kehittämiseksi
www.ouka.fi/aoa

Kirjastotilat avoimen innovaation ja osallisuuden kokeilupisteinä

Hanke on päättynyt 31.3.2018. Osahankkeessa toteutettiin pääkirjastoon yksi pysyvä matalan kynnyksen uusien tuotteiden ja palveluiden kokeilupiste, johon alueen yritykset ja muut toimijat tuovat tuote- ja palveluinnovaatioita kuntalaisten kokeiltavaksi.

Hankeessa luotiin yrityksille mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Kokeilupisteessä asukkaat, opiskelijat, tutkijat, yritykset ja kaupungin edustajat luovat yhdessä ratkaisuja arjen tarpeisiin sekä tuote- ja palvelukehitykseen.

Tuotteissa ja palveluissa painotettiin tärkeitä kehittyviä yhteiskuntapalveluita sekä yhteiskunnallisesti tärkeitä ratkaisuja, jotka liittyvät osaamisen ja oppimisen uusiin ratkaisuihin sekä hyvinvointiin ja terveyteen.

Uusien yhteiskehitysratkaisujen lisäksi kokeilupisteessä lisätään kuntalaisten tietoisuutta markkinoilla saatavista olevista teknologisista yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin tuotteista.

Markkinoilla jo saatavista tuotteista järjestettiin lisäksi erillisiä teemapäiviä, jolloin yritykset esittelivät kuntalaisille kehittämiään tai myynnissä olevia tuotteita. Teemapäivillä kuntalaiset testasivat tuotteiden toimintaa käytännössä ennen hankintapäätöstä. 

Osahanke päättyi joulukuussa 2017.

 

www.ouka.fi/aoa

 

 

 

 

 

 

 

 

6Aika - avoimia ja älykkäitä palveluita

6Aika on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota toteuttavat yhteistyössä Suomen suurimmat kaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Vuosina 2014–2020 toteutettavan strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

6Aika-strategian lähtökohtana ovat avoimet toimintamallit, jotka mahdollistavat koko kaupunkiyhteisön osallistumisen kehittämistyöhön. Toimiva kaupunkiyhteisö on kaupunkilaisten, yritysten, tutkimus- ja kehitystoimijoiden sekä viranomaisten muodostama kokonaisuus.Lisätietoa kuutoskaupunkien yhteisestä hankkeesta www.6aika.fi.

Strategiassa on kolme painopistealuetta:

Avoimet innovaatioalustat -painopistealueella luodaan ja testataan uusia palveluja ja tuotteita aidoissa olosuhteissa.
Avoin data ja rajapinnat -painopistealueella avattu data toimii uusien palvelujen sekä toiminnan kehittämisen raaka-aineena.
Avoin osallisuus ja asiakkuus -painopistealue kokoaa kaupunkiyhteisön kehittämään yhdessä palveluinnovaatioita ja asiakasprosesseja.

Painopistealueilla toteutetaan kolmivuotiset, kaikkien kaupunkien yhteiset kärkihankkeet, joiden avulla rakennetaan perustaa innovaatiotoiminnalle ja luodaan edellytykset yhteistyölle. Kärkihankkeita tuetaan pilotti- ja kokeiluhankkeilla, jotka käytännössä testaavat ja kehittävät edelleen kärkihankkeiden sisältöjä.

 

Lisätietoa hankkeesta Oulussa www.ouka.fi/6aika -sivulta.