Ilmoittautuminen-esittelijaksi - Kirjasto - Oulun kaupunki
 Ajankohtaista
 Hanke-esittely
 Ilmoittautuminen esittelijäksi
 Ohjeet esittelijälle
 Yhteystiedot
   Avoin osallisuus ja asiakkuus - 6Aika
Hanke kaupungin ja yritysten yhteistyön kehittämiseksi
www.ouka.fi/aoa

Ilmoittautumislomake

Tule mukaan kokeilupiste-toimintaan täyttämällä lomake. Huom! Kerro vain sellainen tieto jonka olet valmis kertomaan julkisesti. *Pakollinen

Olen lukenut kokeilupisteen esittelijän ohjeet ja hyväksyt *
Hyväksyn

Idean/tuotteen tai palvelun nimi *

Idean/tuotteen/palvelun kuvaus ja miten se toimii käytännössä

Ketkä ovat tuotteen/palvelun käyttäjiä?
Lapset
Nuoret
Aikuiset
Seniorit
Yritykset ja yhteisöt
Muu:

Kuinka valmis tuote/palvelu on markkinoille?

Kuvaile tuotteen/palvelun olomuoto / käyttötapa

Verkkopalvelu
Fyysinen pysyvästi asennettava laite/esine
Fyysinen mukana kulkeva laite/esine
Fyysisessä tilassa tapahtuva neuvonta/opastus
Muu:

Millaisia esittelykeinoja käytätte tuotteen/palvelun esittelyyn?

Itsenäinen powerpoint/videoesitys näytöllä
Vuorovaikutteinen esitys näytöllä
Fyysisen laitteen tms. kokeilu
Esitteitä
Muu:

Oletteko tulossa esittelemään tuotetta/palvelua kirjastoon ja valmis osallistumaan esittelytoimintaan esim. kirjaston tapahtumissa?

En lainkaan
Satunnaisesti esim. kohderyhmien tapahtumissa
Tulen esittelemään vain kokeilupisteeseen
Tulen esittelemään kokeilupisteeseen sekä tarvittaessa tapahtumiin

Muita toivomuksia tai ehdotuksia liittyen tuotteeseen/palveluun ja sen esittelyyn


Yritys, organisaatio tai henkilö

Y-tunnus

Mahd. organisaation kokoluokka

Mikroyritys (alle 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 milj. euroa)
Pieni yritys (yritys, jonka palveluksessa on 10-49 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 milj. euroa)
Keskisuuri yritys (yritys, jonka palveluksessa on 50-249 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 milj. euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 milj. euroa)
Suuryritys (yritys, jonka henilöstön määrä on vähintään 250 henkilöä ja jonka liikevaihto ylittää 50 milj. euroa tai jonka taseen loppusumma ylittää 43 milj. euroa)
Muu:

Yhteyshenkilön nimi

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Yhteyshenkilön matkapuhelin

Milloin esittely voisi alkaa?

Lisätietoa
Katja Lehtonen
projektikoordinaattori
katja.lehtonen@ouka.fi
p. 050 3166 597

6Aika - Avoin osallisuus ja asiakkuus
Kirjastotilat avoimen innovaation ja osallisuuden kokeilupisteenä