Visio ja toiminta-ajatus - Kirjasto - Oulun kaupunki

Kirjasto A-Ö
 


Pohjoista kirjallisuutta
Pohjoista musiikkia
KirjastoVirma
  
  

Tutustu myös näihin

Visio 2020

Oulun kaupunginkirjasto on helposti saavutettava kulttuurilaitos, joka toimii osana kansallista ja kansainvälistä kirjastoverkkoa.

Kirjasto tarjoaa käytettäväksi monipuolisen ja uudistuvan kokoelman.

Kirjaston palvelukulttuuri on aktiivista ja ottaa huomioon eri asiakasryhmät. Ekologinen ajattelu ohjaa toimintaa.

Kirjasto on haluttu yhteistyökumppani ja houkutteleva työpaikka.

Toiminta-ajatus

Oulun kaupunginkirjasto on kaikille avoin kulttuurin, tiedon ja sivistyksen keskus.

Kirjasto on syrjinnästä vapaa tila. Kirjastossa ei ole sallittua halventaa ketään ihmistä tai ihmisryhmää.

Kirjasto tukee kokoelmillaan ja palveluillaan yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja virkistäytymiseen.

Kirjastotilat ovat esteettömiä, viihtyisiä ja yhteisöllisyyttä tukevia.

Kirjaston erityistehtävänä on pohjoispohjalaisen kulttuurin edistäminen.


3.5.2017