Musiikin terveysvaikutukset kirjastopalveluissa

 

Hankkeen tavoitteena on etsiä uusia tapoja tehdä kirjastojen musiikkityötä kuntalaisille houkuttelevaksi, sekä laajentaa palveluvalikoimaa ja poikkihallinnollista yhteistyötä ottamalla mukaan musiikkikasvatuksen ammattilaisia ja opiskelijoita. Hankekumppanina on Limingan kunnankirjasto.

Lisätietoa hankkeesta Yleisten kirjastojen hankerekisteristä.

Pohjoista kirjallisuutta
– pohjoissuomalaista kirjallisuutta ja sen historiaa

Pohjoista musiikkia 
– Oulun seudun rockin, jazzin ja viihdemusiikin lähihistoriaa

KirjastoVirma
– Pohjoispohjalaista paikallishistoriaa, kulttuuria ja perinnetietoutta