Vastuullinen kirjasto ympäristötietoisuuden edistäjänä

 

Yleisellä kirjastolla on yhteiskunnassa ekologisen kasvattajan rooli. Kuntien sivistys- ja kulttuuripalveluissa koulut ja päiväkodit tavoittavat arjessaan lapset ja nuoret ja toteuttavat heidän osaltaan tärkeää ympäristökasvatustyötä. Kirjastolla on vastuullisena toimijana mahdollisuus tavoittaa erityisesti aikuisväestö ja edistää ympäristöviestinnällään heidän tietoisuuttaan ympäristöstä.

Vastuullinen kirjasto ympäristötietoisuuden edistäjänä -hankkeen tavoitteena on edistää asiakkaiden ja kirjaston henkilökunnan ympäristötietoisuutta lisäämällä ympäristöviestintää. Tavoitteena on myös tarkastella kirjastojen energiankäyttöön, logistiikkaan, kierrätykseen ja kokoelmiin liittyviä toimintatapoja ja pyrkiä vähentämään niistä aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Hankkeen tärkeimpiin toimenpiteisiin kuuluu mm. YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan (Agenda2030) ja Oulun kaupunginkirjaston vuonna 2015 laatimiin ekolupauksiin pohjautuvan kestävän kehityksen toimintasuunnitelman laatiminen.

Hanke alkoi elokuussa 2019 ja jatkuu kesäkuun 2020 loppuun asti. Yhteistyökumppaneina toimivat Iin ja Kuusamon kirjastot.

Pohjoista kirjallisuutta
– pohjoissuomalaista kirjallisuutta ja sen historiaa

Pohjoista musiikkia 
– Oulun seudun rockin, jazzin ja viihdemusiikin lähihistoriaa

KirjastoVirma
– Pohjoispohjalaista paikallishistoriaa, kulttuuria ja perinnetietoutta