Ajatuskartta

Ajatuskartta on tiedonhankinnan apuväline, jonka avulla on helppo hahmottaa aiheeseen liittyviä asioita. Se on kuva, joka ilmaisee ajatuksia ja mielikuvia asiakokonaisuudesta. Ajatuskarttaa voi elävöittää väreillä, kuvioilla tai kuvilla. Voit olla miten luova vain!

Ajatuskartan avulla voi tuottaa tiedonhaussa tarvittavia asiasanoja. Asiasana on hallittuun sanastoon kuuluva avainsana. Asiasanastossa käsitteille on valittu termit. Esimerkiksi kirjaston tietokannoissa on käytössä YSA - yleinen suomalainen asiasanasto. Suomessa käytössä olevia sanastoja löydät täältä: Finto.


Näin teet ajatuskartan:

1. Ota tarpeeksi suuri paperi ja aseta se vaakatasoon. Tai käytä jotain sovellusta ajatuskartan tekemiseen.

2. Piirrä aiheesi (pääkäsite) paperin keskelle ja vaikka ympyröi se

3. Piirrä keskellä olevasta pääkäsitteestä viivoja, joiden päähän kirjoitat aiheeseen liittyviä muita avainsanoja (käsitteitä). Avainsanat voivat olla pääkäsitteestä mieleen nousevia kysymyksiä tai asioita. Näihin avainsanoihin liitetään viivoilla taas uusia avainsanoja.

4. Havainnollista ja visualisoi ajatuskarttaa haluamallasi tavalla.

5. Käytä erilaisia tai erivärisiä viivoja korostamaan tärkeitä asioita ja asioiden välisiä yhteyksiä.

Power Pointilla voi tehdä helposti ajatuskarttoja:

 

Bubbl.us  - selainpohjainen sovellus, ajatuskartan voi luoda ilman kirjautumista ja tallentaa esim. kuvana.

FreeMind - asennetaan koneelle