OUTI-verkkokirjasto

Oulun Kirjastoreitin sisällöt

Kirjastoreittiä toteutetaan kirjaston järjestämillä ryhmäkäynneillä kirjastoissa tai kouluilla. Toinen tärkeä kanava Kirjastoreitin toteutumiseen ovat kirjaston verkkoon tuottamat materiaalit.  Lukuvuonna 2020-2021 otetaan käyttöön oppimiskokonaisuudet, joita opettajat voivat toteuttaa itsenäisesti kouluilla.

 • esikoulu: Lukuhöperö-diplomi kannustaa yhteiseen lukemiseen
 • alakoulu: 1. lk oppilaat tutustuvat omaan lähikirjastoon tai kirjastoautoon, 3. lk oppilaat osallistuvat kirjavinkkaukseen ja 5. lk oppilaille opetetaan tiedonhakua
 • yläkoulu: 7. lk osallistuvat vinkkaukseen tai tiedonhaun opetukseen
 • lukio: 1. vsk tutustuu kirjaston palveluihin

Power Point -esitys: Kaupunginkirjaston ja koulujen yhteistyö Oulussa


Oppimiskokonaisuudet kouluille

Kirjastonkäyttöä ja tiedonhakua voi harjoitella myös koululla opettajan johdolla tai itsenäisesti etäopetuksessa. Oppimiskokonaisuuksien materiaalit sisältävät videoita ja tehtäviä. Kirjastoreitistä löytyy kolme erilaista materiaalia koulujen käyttöön:

Kirjastoreitin oppimiskokonaisuudet kouluille ovat testikäytössä lukuvuonna 2020-2021. Kaikki tehtäväsarjat löytyvät myös Qridi-oppimisympäristöstä. Qridin materiaalit ovat käytettävissä OUTI-kirjastojen kuntien alueella.


Verkkoaineistot

Oulun kaupunginkirjasto tuottaa materiaalia koulujen käyttöön myös verkossa. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä kaikkialla.

Kirjastoreitti-sivusto on opettajan tietopankki, josta löytyy paljon tietoa lukemaan innostamisesta ja tiedonhallinnan taidoista. 

Eväitä opiskeluun on verkosta löytyvä tiedonhankinnan opas yläkouluun, lukioon ja muihin 2. asteen oppilaitoksiin. Sivustolta löytyy tietoa ja tehtäviä liittyen medialukutaidon eri osa-alueisiin.

Lukuvinkkejä löytyy Instagramista @vinkkaamo, @kirjastogram sekä @oulunkaupunginkirjasto.

 

Kirjastojen opetusmateriaalit

Kirjastojen käyttöön tarkoitetut opetusmateriaalit löytyvät Kirjastossa Tavataan -sivuston kouluyhteistyö-osiosta. Materiaalit ovat vapaasti muokattavissa oman kirjaston tarpeisiin.

Oululainen yhteistyö

Oulussa sivistys- ja kulttuuripalveluiden eri toimijat tekevät yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Myös työtä lasten ja nuorten monilukutaitojen eteen tehdään yhteisillä tavoitteilla, yhdessä. Varsinaisia yhteistyösopimuksia eri toimijoiden välillä ei ole. Oulun kaupungin sivistysohjelmassa mainitaan lasten ja nuorten monilukutaitojen edistäminen.

Kirjastoreitti perustettiin vuonna 2008 yhteistyössä Oulun kaupunginkirjaston ja Oulun koulukirjaston kanssa. Pitkään jatkunut yhteistyö perustuu sitoutumiseen yhteisiin tavoitteisiin, edistämään lasten ja nuorten lukutaitoa sekä tiedonhallinnan taitoja. Koulukirjasto-opettajien verkosto pitää yhteistyötä yllään kouluillaan ja edesauttavat monilukutaitojen edistämistä yhdessä yleisen kirjaston kanssa. Kirjastoreittin sisältöjä suunnittelee työryhmä, jossa on sekä opetuksen että kirjaston edustajia. Oulun koulujen ja kaupunginkirjaston yhteistyö sekä Kirjastoreitti on mukana Oulun koulukirjaston kehittämissuunnitelmassa v. 2018-2020.

Yhteistyötä kirjaston, varhaiskasvatuksen ja opetuksen välillä ylläpidetään erilaisissa työryhmissä ja toiminnoissa:

 • Oulun kaupungin kirjastoyhteistyön ohjausryhmä (jäseninä kirjastopalvelujohtaja ja vastaava informaatikko)
 • Oulun koulukirjaston aluevastaavien työryhmä (vastaava informaatikko)
 • Oulun koulukirjaston aluekokoukset (informaatikot ja vastaava informaatikko)
 • Kirjastoreitin sisältöjä suunnittelevat työryhmä, vaihtuva kokoonpano kirjastoammattilaisia ja kasvattajia, kokoontuu tarvittaessa
 • LOPS2021 ohjausryhmä (lukioyhteistyöstä vastaava informaatikko)
 • perusasteen ja lukion kulttuuriopettajien tapaamiset (vastaava informaatikko)
 • päiväkotien kulttuurivastaavien tapaamiset (kirjastonhoitaja kirjastolta)
 • varhaiskasvatuksen kulttuurivastaavat (kirjastonhoitaja kirjastolta)
 • monitoimitalojen tiimit ja työryhmät, joissa on jäseniä kirjastolta
 • Oulun alueelliset tiimit ja työryhmät, joissa on jäseniä kirjastolta
 • Kirjastolla on yhteistyötä myös kehittäjäopettajien kanssa
 • erilaiset väliaikaiset työryhmät, koulutus- ja tapahtumasuunnittelua

 

Oulun opetussuunnitelmat

Kirjastoreitti ja kirjastoyhteistyö sekä kirjastonkäyttötaidot ovat kirjattuina perusasteen opetussuunnitelmassa. Kirjastoreitti mainitaan alakoulun ja yläkoulun äidinkielen sisällöissä. Myös Oulun kaupungin kirjallisuusdiplomi löytyy opetussuunnitelmasta, mutta ei ole pakollinen suorittaa. Tiedonhallinnan- sekä kirjastonkäyttötaitoja löytyy myös POPSin velvoittavasta liitteestä, perusopetuksen tietostrategian taitotasoista. Tiedonhallinnan taitoja opetetaan sekä koulussa että kirjaston ryhmäkäynneillä. Opettajien tukena tiedonhallinnan taitojen opetuksessa on Tiedonhallinnan polku sekä kirjaston ylläpitämät verkkosivustot. Kirjastoreitti on mukana myös Oppilaan kulttuuripolussa.

Päiväkodit, perhepäivähoitajat ja eskarit tekevät tiivistä yhteistyötä Oulun kirjastojen kanssa. Kirjastoauto Onneli kiertää monilla päiväkodeilla. Kirjastoyhteistyö on Oulussa mukana myös varhaiskasvatussuunnitelmassa. Oulun kirjastot tekevät yhteistyötä myös lukiokoulutuksen kanssa. Kirjasto on mukana myös meneillään olevassa lukion paikallisen LOPSin sisältöjen suunnittelussa.

Opetussuunnitelmat löytyvät Oulun kaupungin OPS-sivustolta.

Tulostettavat esitteet:
Esite kolmiosainen

Kirjastoreitti-juliste A4 ja A3

Kirjallisuusdiplomin esite ja julisteet


Sähköiset:

Infonäyttömainos

Roll upit

Lainataan kouluille ja kirjastoille. Kirjastoreitistä on alakoulun ja yläkoulun roll-upit.

Kirjallisuusdiplomin roll-uppeja löytyy myös kaksi, alakoulun ja yläkoulun diplomeista.

Koulut: helena.valtakorpi(at)ouka.fi
Kirjastot: tee varaus työtilojen varauskalenterista