Kirjastoreitin sisällöt

Tervetuloa Kirjastoreitille! Kirjastoreitti-sivusto on Oulun kaupunginkirjaston ylläpitämä kirjaston ja koulun sekä varhaiskasvatuksen yhteistyöhön keskittyvät sivusto.

Kirjastoreittiä kulkemalla jokainen oululainen koululainen pääsee kouluvuosiensa aikana käymään kirjastossa tai kirjastoautossa. He oppivat käyttämään kirjastoa apuna tiedonhaussa ja saavat osallistua kirjavinkkaukseen.

Ekaluokkalaiset tutustuvat lähikirjastoon tai kirjastoautoon. Kolmasluokkalaiset saavat osallistua kirjavinkkaukseen ja viitosille opetetaan tiedonhakua. Seiskat käyvät jälleen tiedonhaun opetuksessa tai osallistuvat kirjavinkkaukseen. Lukiolaiset käyvät opintojensa alussa tutustumassa kirjaston palveluihin.

Päiväkodin, koulun ja kirjaston yhteistyö voi tarkoittaa myös kirjallisuusdiplomiesittelyjä, kirjapaketteja ja satutuokioita sekä koulun erilaisiin tapahtumiin osallistumista. Luokat voivat myös järjestää näyttelyitä ja esityksiä kirjaston tiloissa. Ryhmäkäyntejä voidaan toteuttaa sekä kirjastossa että koululla.