Kirjastovierailun ABC


Suunnittele ja varaa kirjastovierailu hyvissä ajoin

Kun varaat vierailuajan kirjastosta, suunnittele tunti yhdessä kirjastonhoitajan kanssa. Toivotko kirjavinkkausta, kiinnostaako joku tietty aihepiiri? Voitko kytkeä tunnin luontevasti opiskeltavaan asiaan?

Vierailuaika on varattava ajoissa. Ilmoita muutoksista tai tunnin peruuntumisesta kirjastoon. Voit varata ajan ottamalla yhteyttä lähikirjastoosi sähköpostitse, puhelimella tai paikan päällä. Osaan kirjastoista voi ryhmäkäyntiaikoja varata myös Varaamosta.

Erityisopettaja! Kerro ryhmästäsi ja erityistarpeistanne aikaa varatessasi. Suunnittele yhdessä kirjastonhoitajan kanssa vierailun kesto ja sisältö myös näitä silmälläpitäen. Esimerkiksi kirjavinkkauksia voidaan tarvittaessa järjestää myös koululla.

Valmistaudu luokkasi kanssa
Keskustele luokkasi kanssa etukäteen kirjastokäynnistä ja sen sisällöstä: miksi vierailette kirjastossa tai miksi kirjastonhoitaja tulee kouluun. Innostunut opettaja saa myös luokkansa kiinnostumaan asiasta. Kun tulette kirjastoon, muistuta oppilaita ottamaan kirjastokortit mukaan lainausta varten.

Ole läsnä tunnilla
Opettajan tulee aina olla läsnä kirjastovierailulla tai kun kirjastonhoitaja vierailee koululla. Opettaja on vastuussa oppilaistaan. Kirjastonhoitaja ei esimerkiksi tiedä oppilaiden mahdollisista sairauksista tai tulipalon sattuessa tunne koulun poistumisreittejä. Kirjastotunti peruuntuu, jos opettaja ei ole paikalla.

Opettaja vastaa oppilaiden käyttäytymisestä
Opettaja vastaa siitä, että luokka osaa käyttäytyä kirjastovierailulla tai kirjastonhoitajan vieraillessa koululla. Keskustele oppilaiden kanssa käyttäytymisestä etukäteen.

Anna palautetta
Kerro tunnin lopuksi miten onnistuimme. Palautetta voi antaa myös sähköpostitse.

Tervetuloa kirjastoon! Tehdään yhdessä kirjastovierailusta antoisa.

Luokkaretket pääkirjastoon

Keväisin Oulun pääkirjastossa käy paljon luokkaretkiryhmiä Oulun kouluista ja myös ympäristökunnista. Kirjasto on hyvä luokkaretkikohde! Voit vierailla kirjastossa omatoimisesti tai varata ajan ryhmäkäynnille.

Jos haluat opastetun luokkaretkivierailun luokallesi, ota yhteyttä pääkirjaston lasten ja nuorten osastoon p. 08 558 47342 tai lastenosasto.kirjasto(at)ouka.fi.


Pääkirjaston keväinen luokkaretkivierailu, kesto noin 45 minuuttia:

  • sisältää opastuksen
  • oppilaat ja opettaja viedään kierrokselle suureen pääkirjastoon ja sen eri osastoille
  • kurkataan paikkoihin, joihin kirjaston asiakas ei tavallisesti pääse
  • nähdään miten palautusautomaatti toimii ja lajittelee kirjoja
  • mukaan myös kivoja kesälukuvinkkejä

Varaa luokkaretkivierailu hyvissä ajoin!


Eväiden syönti

Eväitä voi syödä kirjaston ala-aulan perällä, jossa on pöytiä ja tuoleja. Mikäli tulette isommalla porukalla, on asiasta hyvä ilmoittaa kirjaston Kahvila Tarinaan.


Seikkailurata

Pääkirjastossa on lapsille tarkoitettu omatoiminen seikkailurata, joka johdattaa matkalle ympäri kirjastoa. Seikkailu alkaa pääkirjaston lasten osaston (2. krs) lainausautomaatilta. Radalle on vapaa pääsy kirjaston aukioloaikoina ja se on pysyvästi osana kirjaston palveluita. Seikkailu kestää noin 30 minuuttia ja sopii lukutaitoisille lapsille tai pienemmille isomman kanssa.

Tohtori Kipling on suureellisuuteen taipuvainen maailmanluokan seikkailija, joka joutuu yhdessä toimeliaan ystävänsä Jimin kanssa usein seikkailuihin. Kirjastoon toverukset ovat tulleet tutustumaan suurista seikkailijoista kertoviin kirjoihin, mutta joutuvatkin keskelle suurta arvoitusta. Mitä ihmettä onkaan tapahtunut? Seikkailuradalla ratkotaan kirjaston kummallisia tapahtumia ja tutustutaan kirjaston tiloihin.

Radan ovat suunnitelleet ja toteuttaneet taiteilijat Antti Kaarlela ja Antti Kairakari, jotka ovat toteuttaneet aiemmin samankaltaisen seikkailun myös kulttuuritalo Valveelle.

Seikkailuradan tehtävärasteja löytyy eri puolilta pääkirjastoa. Ensimmäisen rastin löydät lasten osaston (2. krs) lainausautomaatilta.

Lukuvuoden loppu ei ole otollinen aika tiedonhaun opetuksiin. Toukokuussa vinkkaamme mielellämme lapsille ja nuorille kesäluettavaa.