Kirjastovierailun ABC opettajalle


Suunnittele ja varaa kirjastovierailu hyvissä ajoin

Kun varaat vierailuajan kirjastosta, suunnittele tunti yhdessä kirjastonhoitajan kanssa. Toivotko kirjavinkkausta, kiinnostaako joku tietty aihepiiri? Voitko kytkeä tunnin luontevasti opiskeltavaan asiaan?

Vierailuaika on varattava ajoissa. Ilmoita muutoksista tai tunnin peruuntumisesta kirjastoon. Voit varata ajan ottamalla yhteyttä lähikirjastoosi sähköpostitse, puhelimella tai paikan päällä.

Erityisopettaja! Kerro ryhmästäsi ja erityistarpeistanne aikaa varatessasi. Suunnittele yhdessä kirjastonhoitajan kanssa vierailun kesto ja sisältö myös näitä silmälläpitäen. Esimerkiksi kirjavinkkauksia voidaan tarvittaessa järjestää myös koululla.

Valmistaudu luokkasi kanssa
Keskustele luokkasi kanssa etukäteen kirjastokäynnistä ja sen sisällöstä: miksi vierailette kirjastossa tai miksi kirjastonhoitaja tulee kouluun. Innostunut opettaja saa myös luokkansa kiinnostumaan asiasta. Kun tulette kirjastoon, muistuta oppilaita ottamaan kirjastokortit mukaan lainausta varten.

Ole läsnä tunnilla
Opettajan tulee aina olla läsnä kirjastovierailulla tai kun kirjastonhoitaja vierailee koululla. Opettaja on vastuussa oppilaistaan. Kirjastonhoitaja ei esimerkiksi tiedä oppilaiden mahdollisista sairauksista tai tulipalon sattuessa tunne koulun poistumisreittejä. Kirjastotunti peruuntuu, jos opettaja ei ole paikalla.

Opettaja vastaa oppilaiden käyttäytymisestä
Opettaja vastaa siitä, että luokka osaa käyttäytyä kirjastovierailulla tai kirjastonhoitajan vieraillessa koululla. Keskustele oppilaiden kanssa käyttäytymisestä etukäteen.

Anna palautetta
Kerro tunnin lopuksi miten onnistuimme. Palautetta voi antaa myös sähköpostitse.

Tervetuloa kirjastoon! Tehdään yhdessä kirjastovierailusta antoisa.

Lukuvuoden loppu ei ole otollinen aika tiedonhaun opetuksiin. Toukokuussa vinkkaamme mielellämme lapsille ja nuorille kesäluettavaa.