Mikä Kirjastoreitti on?

Tervetuloa Kirjastoreitille! Kirjastoreitti on Oulun varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteistyömuoto, jonka avulla kehitetään lasten ja nuorten monilukutaitoja. Kirjastoreittiä toteutetaan kirjaston järjestämillä ryhmäkäynneillä kirjastoissa tai kouluilla. Toinen tärkeä kanava Kirjastoreitin toteutumiseen ovat kirjaston verkkoon tuottamat materiaalit.

Kirjastoreittiä kulkemalla jokainen oululainen koululainen pääsee kouluvuosiensa aikana käymään kirjastossa tai kirjastoautossa. Lapset ja nuoret oppivat tiedonhakua, medialukutaitoa ja saavat osallistua kirjavinkkaukseen. Päiväkodin, koulun ja kirjaston yhteistyö voi tarkoittaa myös kirjallisuusdiplomiesittelyjä, kirjapaketteja ja satutuokioita sekä erilaisiin tapahtumiin osallistumista. Päiväkodit ja koulut voivat myös järjestää näyttelyitä ja esityksiä kirjaston tiloissa. 


Oulun Kirjastoreitin sisällöt

  • eskareiden Lukuhöperö-diplomi kannustaa yhteiseen lukemiseen
  • 1. lk oppilaat tutustuvat omaan lähikirjastoon tai kirjastoautoon
  • 3. lk oppilaat osallistuvat kirjavinkkaukseen
  • 5. lk oppilaille opetetaan tiedonhakua
  • 7. lk osallistuvat vinkkaukseen tai tiedonhaun opetukseen
  • lukion 1. vsk tutustuu kirjaston palveluihin

Power Point -esitys: Kaupunginkirjaston ja koulujen yhteistyö Oulussa

Kirjasto ja kirjastoauto opetuksen tukena, videot


Verkkoaineistot

Oulun kaupunginkirjasto tuottaa materiaalia koulujen käyttöön myös verkossa. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä kaikkialla.

Kirjastoreitti-sivusto on opettajan tietopankki, josta löytyy paljon tietoa lukemaan innostamisesta ja tiedonhallinnan taidoista. 

Eväitä opiskeluun on verkosta löytyvä tiedonhankinnan opas yläkouluun, lukioon ja muihin 2. asteen oppilaitoksiin. Sivustolta löytyy tietoa ja tehtäviä liittyen medialukutaidon eri osa-alueisiin.

Lukuvinkkejä löytyy Instagramista @vinkkaamo, @kirjastogram sekä @oulunkaupunginkirjasto.

 

Kirjastojen opetusmateriaalit

Kirjastojen käyttöön tarkoitetut opetusmateriaalit löytyvät Kirjastossa Tavataan -sivuston kouluyhteistyö-osiosta. Materiaalit ovat vapaasti muokattavissa oman kirjaston tarpeisiin.


Kirjastoreitti on mukana opetussuunnitelmissa

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Kirjastoreitti on mukana Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Kirjastoreitti mainitaan alakoulun ja yläkoulun äidinkielen sisällöissä. Myös Oulun kaupungin kirjallisuusdiplomi löytyy opetussuunnitelmasta, mutta ei ole pakollinen suorittaa.

Tiedonhallinnan- sekä kirjastonkäyttötaitoja löytyy myös perusopetuksen tietostrategian taitotasoista. Asiakirja on opetussuunnitelman velvoittava liite. Tiedonhallinnan taitoja opetetaan sekä koulussa että kirjaston ryhmäkäynneillä. Opettajien tukena tiedonhallinnan taitojen opetuksessa on Tiedonhallinnan polku sekä kirjaston ylläpitämät verkkosivustot.


Varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkodit, perhepäivähoitajat ja eskarit tekevät tiivistä yhteistyötä Oulun kirjastojen kanssa. Kirjastoauto Onneli kiertää monilla päiväkodeilla. Kirjastoyhteistyö on Oulussa mukana myös varhaiskasvatussuunnitelmassa

 

Lukioyhteistyö

Oulun kirjastot tekevät yhteistyötä myös lukiokoulutuksen kanssa. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat tutustuvat kirjaston palveluihin ja myös vinkkauksia järjestetään lukiolaisille. Kirjasto on mukana myös LOPS2021 työssä, tekemässä Oulun paikallista lukioiden opetussuunnitelmaa.

Tulostettavat:
Esite kolmiosainen

Kirjastoreitti-juliste A4 ja A3

Kirjallisuusdiplomin esite ja julisteet


Sähköiset:

Infonäyttömainos

Roll upit

Lainataan kouluille ja kirjastoille. Kirjastoreitistä on alakoulun ja yläkoulun roll-upit.

Kirjallisuusdiplomin roll-uppeja löytyy myös kaksi, alakoulun ja yläkoulun diplomeista.

Koulut: helena.valtakorpi(at)ouka.fi
Kirjastot: tee varaus työtilojen varauskalenterista