Ohjeita kouluille syksyllä 2020

Oulun kaupunginkirjasto tarjoaa tänä syksynä vinkkauksia ja opetuksia oppilasryhmille pääsääntöisesti etänä ja itseopiskelumateriaaleina. Kirjastojen henkilökunta ei vieraile kouluilla tai päiväkodeissa.

Etävinkkauksen varaamiseksi ota yhteyttä omaan lähikirjastoosi.

Mikäli esimerkiksi etävinkkauksen järjestäminen ei jostain syystä onnistu ja jos kirjaston tilat mahdollistavat ryhmän käynnin turvavälit huomioiden, voidaan vinkkaus kuitenkin järjestää kirjastossa. Tämä onnistuu vain suurimmissa kirjastoissa. Koulujen yhteydessä toimivien kirjastojen henkilökunta voi järjestää ryhmäkäyntejä myös koulun tiloissa, mikäli se on turvallisempi vaihtoehto.

Huom! Syksyllä vinkkauksia ei välttämättä pystytä järjestämään niin nopealla aikataululla kuin normaalioloissa. Varaa siis vinkkausaikasi hyvissä ajoin ja jätä kirjastolle aikaa järjestellä asiaa. Etävinkkaukset ovat uusi asia myös kirjaston henkilökunnalle.

Turvaväleistä on huolehdittava kirjastojen tiloissa!

Koululuokat voivat vierailla omatoimisesti kirjastoissa. Opettajien tulee pitää huoli, ettei kirjastossa vieraile kuin yksi ryhmä/luokka kerrallaan. Vaikka oppilasryhmät viettävät aikaa yhdessä koulussa ja luokissa, ei kirjaston tiloihin voi tulla isolla porukalla. Osa kirjaston toimipisteistä on pieniä. Turvavälit kirjaston henkilökuntaan ja muihin asiakkaisiin on pidettävä ohjeistusten mukaisina.

Kirjastoreitin oppimiskokonaisuudet ja itseopiskelumateriaalit  

Oulun kaupunginkirjasto tarjoaa alakoulujen käyttöön kolme oppimiskokonaisuutta, joita luokat voivat opiskella opettajavetoisesti kouluilla tai oppilaat itsenäisesti oppimisympäristössä. Materiaalit sisältävät videoita ja tehtäviä ja ne löytyvät Kirjastoreitti-sivuilta www.kirjastoreitti.fi sekä Qridi-oppimisympäristöstä. Niiden avulla opitaan käyttämään kirjastoa, OUTI-verkkokirjastoa, kirjaston e-aineistoja sekä verkkotiedonhakua. Oppimiskokonaisuudet ovat:

1.-2. luokkien Taitava Kirjastokettu
3.-4. luokkien Kirjastomestari tutkimusretkellä
5.-6. luokkien Tiedonhaun taitaja – sukella tiedonhaun maailmaan

 

Yläkoulun oppilaille ollaan tekemässä oppimistehtäviä Eväitä opiskeluun -sivustolle. 2. asteen opiskelijoiden itseopiskelutehtäviä löytyy jo Eväitä opiskeluun sivustolta.

Verkkotietopalvelu palvelee kouluja, opettajia ja oppilaita tiedonhaun pulmissa. Löydät verkkotietopalvelun osoitteesta ouka.fi/verkkotietopalvelu.

 

Kirjastoauton käynnit kouluilla

Kirjastoautot alkavat kiertää kouluilla 31.8. alkaen.

  • Kirjastoauto on pieni tila, jossa on huomioitava turvavälit ja hygienia.
  • Ripeä asiointi, ei jäädä oleskelemaan kirjastoauton tiloihin.
  • Ei eri luokkia samaan aikaan.
  • Yksi luokka autoon pienissä ryhmissä, muut odottavat vuoroaan ulkona. Kirjastoauton henkilökunta opastaa tilanteessa.
  • Opettaja voi tilata kirjastoauton mukana kirjakasseja eri luokka-asteille -> lainaaminen tapahtuu opettajan kortilla. Kirjakassien tilaukset voi tehdä kirjastoauton sähköpostiin: kirjastoauto.kirjasto(at)ouka.fi.


Oulun kaupunginkirjasto tiedottaa kouluja ja päiväkoteja syksyn tilanteesta ja ohjeista sekä mahdollisista muutoksista yhteistyön merkeissä.

Oppimiskokonaisuudet

Taitava kirjastokettu

1.-2. luokkien oppimiskokonaisuus

Kirjastokettu rakastaa tarinoita. Hän osaa toimia taitavasti kirjastossa ja kirjastoautossa. Kirjastokettu tietää miten omaa kirjastokorttia ja PIN-koodia käytetään ja osaa käyttää kirjaston automaatteja.

Tehtävät löytyvät Taitava kirjastokettu -sivulta.

Kirjastomestari tutkimusretkellä

3.-4. luokkien oppimiskokonaisuus

Oppimiskokonaisuudelle on Kirjastoreitissä oma verkkosivu: Kirjastomestari tutkimusretkellä.

Tiedonhaun taitaja

5.-6. luokkien oppimiskokonaisuus

Oppimiskokonaisuus ja oppilaiden tehtävät löytyvät Kirjastoreitistä: Tiedonhaun taitaja.