Tekijänoikeudet - Kirjastoreitti - Oulun kaupunki

Tekijänoikeudet

Oulun tvt-taitotasot ohjaavat, että oppilas 6. luokalla tietää keskeisimmät asiat tekijänoikeudesta. Näitä asioita on hyvä käsitellä koko koulutaipaleen ajan.


Kopiraittilan koulu

Mitä tekijänoikeudet ovat ja kuinka ne näkyvät koulumaailmassa ja nuorten arjessa? Millä tavalla verkossa olevaa materiaalia voi hyödyntää projektitöissä? Näihin ja lukuisiin muihin opettajia ja oppilaita askarruttaviin tekijänoikeuskysymyksiin löytyy vastaus Kopioston tuottamasta maksuttomasta Kopiraittilan koulu -verkkomateriaalista.

Kopiraittilan koulu tarjoaa eri luokka-asteille sopivaa, uusien opetussuunnitelmien tavoitteita vastaavaa opetusmateriaalia verkossa. Kullekin ikäluokalle on tarjolla juuri kyseiselle ikäryhmälle suunnattua materiaalia. Kopiraittilan koulussa tekijänoikeuksia opitaan hauskojen pelillisten tehtävien ja testien kautta.


Digilupa

OKM on hankkinut Digiluvan kaikille peruskouluille ja lukioille. Kopioston Digiluvalla opettajat ja opiskelijat voivat skannata osia painetuista julkaisuista sekä kopioida ja käyttää tekstiä ja kuvia avoimilta verkkosivuilta, ellei oikeudenomistaja ole kieltänyt kopiointia ja käyttöä. Kopioston lupa kattaa sekä kotimaisen että ulkomaisen aineiston. Kopioston verkkosivuilta löytyvät tiedot siitä, mitä digiluvalla saa tehdä peruskouluissa ja lukioissa.