Tiedonhallinta Tiedonhallinta

Tiedonhallinta tarkoittaa tiedon hankinnan, käsittelyn, analysoimisen, esittämisen, soveltamisen, yhdistelemisen, arvioinnin ja luomisen taitoja.

Katso myös kirjaston koulutusmateriaalit opettajille.

Oulun OPSin tukimateriaalit: Tiedonhallinnan polku