Ajankohtaista

< Takaisin

Rehtorin terveiset koulun alkaessa

Kiviniemen koulun huoltajat
 
Terveisiä koulusta. Syyslukukausi pyörähtää jälleen käyntiin. Kesä on ollut melkoisen vaihteleva. Toivottavasti kesällä kerättyjä voimia riittää syyslomaan saakka. Uimisesta ja auringosta ei ole kovin paljon ehditty nauttia tänä kesänä, vähän kuitenkin.
 
Koulussa on jälleen tehty remonttia. Nyt pitäisi viimeisen vaiheen olla valmiina. Kaikki koulun lattiat on kuivatettu ja vaihdettu lukuun ottamatta liikuntasalia ja teknistä luokkaa sekä vanhan osan kahta luokka ja kirjastoa. Edellä mainituissa tiloissa ei ole löytynyt merkittäviä kosteus- eikä Voc-arvoja. Nyt seuraamme tarkasti ovatko nämä toimenpiteet riittävät. Kouluterveydenhoitaja sekä rehtori ovat teidän ensimmäiset yhteydenpitokumppanit, jos jokin asia koulumme sisäilmassa mietityttää. Olkaa yhteydessä. Toivotaan, ettei liikuntasalia tarvitse enää sulkea kesäajaksi yhdenkään remontin vuoksi. Tämä on ollut harmillista.
 
Koulumme visio kuuluu: "Mahdollistamme onnellisuutta yhdessä tekemällä." Kouluun on tärkeä saada tulla hyvällä ja turvallisella mielellä. Sen eteen me kaikki teemme työtä jokaisena koulupäivänä. Turvallisen koulun rakentamiseen tarvitaan meidät kaikki lapsen arjessa toimivat. Ennen kaikkea tarvitaan yhteistyötä meidän aikuisten kesken. Lapset vasta opettelevat yhteistyön tekemistä meidän aikuisten esimerkillä, opastuksella ja avustuksella. Heti ensimmäisten koulupäivien aikana kiinnitämme huomiota koulumme ilmapiiriin. Kiusaamista emme hyväksy ja harjoittelemme kohtaamaan toisemme ystävällisesti ja kunnioittaen. Toivon, että jokainen Kiviniemen koululla työskentelevä, iso tai pieni, voi tulla turvallisin mielin jokaisena aamuna aloittamaan päivänsä sekä kulkea koulumatkansa rauhallisesti. Tässä yhteisessä ponnistelussa te huoltajat olette avainasemassa. Lasta tulee kuunnella herkällä korvalla, jotta pääsemme ajoissa puuttumaan ei-toivottuun toimintaan. Yhteistyö on voimaa.
 
Hyvinvointi on Oulun kaupungin perusopetuksen tämän lukuvuoden tärkein painotusalue. Hyvinvoiva lapsi oppii paremmin. Hyvinvointia ovat turvallinen kasvuympäristö, riittävä ravinto ja uni sekä yhteisö ympärillä. Koulun tehtävä on luoda hyvinvoiva koulu, jossa kaikki ovat sitoutuneita hyvinvoinnin rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Osallistamalla lapsia koulupäivän aikana mahdollisimman paljon autamme heitä kasvamaan aktiivisesti toimijoiksi yhteiskunnassamme. Tuemme oppilaitamme siihen, että he voivat avoimesti ja luottavaisesti ilmaista itseänsä koulussamme.
 
Haastamme teidät huoltajat aktiiviseen osallistumiseen lapsen koulutyön osalta. Kehityskeskustelu on ensimmäinen kohtaamisen paikka syys-lokakuussa vanhempainillan lisäksi. Tässä tapaamisessa tehdään näkyväksi, mitä lapselle kuuluu. Tammikuussa tavataan uudelleen. Silloin katsotaan tarkemmin lapsen etenemistä oppimisen taidoissa. Aktiivinen yhteydenpito lasta opettavien opettajien kanssa on aina hyvä asia. Vanhempaintoimikunnan kautta pääsette vaikuttamaan koulun kehittämiseen. Se kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Tervetuloa keskustelemaan yhdessä muiden vanhempien kanssa.
 
Uuden opetussuunnitelman hengen tulee onnistuessaan näkyä selkeästi sinne kotiin päin. Julkisessa keskustelussa on valitettavasti annettu ymmärtää, että uusi opetussuunnitelma pyrkii jättämään lapsen yksin selviytymään itseohjautuvasti oppimisestaan tai että huoltajalla on vastuu lapsen oppimisesta. Näin ei kuitenkaan asian laita ole. Uusi opetussuunnitelma korostaa lapsen itseohjautuvuutta, se on tärkeä tavoite. Opettajan on kuljettava lapsen rinnalla ja autettava tässä tärkeässä oppimisprosessissa. Taito kehittyy porras portaalta, ei yhtäkkiä eikä missään nimessä ole synnynnäistä. Opettajan tärkeä rooli ei ole mihinkään kadonnut uuden opetussuunnitelman myötä. Huoltajan tehtävänä on tukea lapsen arkea. Koulun ja kodin tulee tiiviisti tehdä yhteistyötä lapsen parhaaksi. Oppiaineiden ulkoa oppiminen sisältöjen osalta ei voi enää olla keskeisin tavoite vaan opiskelussa mennään taito edellä vuorovaikutustaitoja harjoitellen yhdessä digitaalisen oppimisympäristön hyödyntämisen kautta. Edelleen on olemassa tiettyjä perustaitoja ja ilmiöitä, joiden oppimisen ja ymmärtämisen pohjalle rakennamme yleissivistystä. Näiden rinnalle on kuitenkin tullut taitoja, joiden avulla on helpompi löytää oma paikka yhteiskunnassa. Koulun yksi tärkeimmistä perustehtävistä on auttaa lasta löytämään lahjansa ja vahvuutensa sekä selviytymään haasteellisten asioiden kanssa. Kestävä kehitys, elinympäristöstämme huolehtiminen on meidän kaikkien yhteinen tavoite. Tämä tulee näkyviin entistä painokkaammin seuraavan lukuvuoden aikana. Lasten toimiminen sosiaalisessa mediassa haastaa meitä aikuisia. Lapset ovat näppäriä oppimaan uusien teknikoiden käytön, mutta moraali ja taidot vuorovaikutuksessa tarvitsevat aikuisten opastusta, ohjausta ja seurantaa entistä painokkaammin. Meillä on surullisia kokemuksia siitä, mitä kaikkea ikävää voi tapahtua.
 
Kello-Kiviniemen alueella on tapahtunut kesän aikana ikävää sotkemista. Kylän alueella on piirrelty yli 20 kohteeseen erittäin ikäviä merkkejä. Harmittaa. Toivottavasti saamme yhdessä selville ilkivallan tekijät ja heidät vastuuseen teoistaan. Uskon, että kysymys on pienestä joukosta, joka on pilannut meille kaikille tärkeää asuinympäristöämme.
 
Lapsen kasvun tukemisen merkittävänä perustana on kodin ja koulun yhteistyö. Molemmilla on tässä tärkeässä prosessissa oma roolinsa, mutta ilman yhteistyötä se ei onnistu. Meidän on hyvä keskustella avoimesti toistemme kanssa. Wilma olkoon informaatiokanava, jota pitää seurata aktiivisesti kotona ja koulussa, mutta keskustelu tulee käydä toistemme näkemyksiä kunnioittaen kasvotusten. Näin voimme paremmin tarkistaa, olemmeko ymmärtäneet toisemme oikein. Toivon näkeväni teidät, arvoisat huoltajat, runsain joukoin yhteisissä tapaamisissa, vanhempainilloissa, koulu avoimien ovien päivillä sekä joulujuhlassa.
 
Uskon, että kouluväki on innoissaan aloittamassa uutta lukuvuotta yhdessä oppilaiden kanssa.
 
Yhteistyöterveisin
Seija Ländén
rehtori

Jakolinkki