luokka-aste 

tekniikat ja välineet 

värioppi 

kuvaympäristöjen tarkastelu 

taiteen tarkastelu  
 

tieto-ja viestintäteknologian käyttö (sisältää ehdotuksia sovelluksista, joita voi käyttää opetuksessa) 

1.-2.lk 
 
 

 
 
 
 

Tutustutaan erilaisiin piirtimiin ja niiden oikeaan käyttöön ja huoltamiseen (ainakin lyijykynä, värikynät, erilaiset liituvärit, tussit).  
 

Tutustutaan vesivärien, pullovärien sekä peitevärien käyttöön. Tutustutaan vesiväritekniikoista laveeraamiseen. 

  
Kokeillaan jotain painantatekniikkaa (esim. sormi, leimasin) 
 

Harjoitellaan rakentelua ja muotoilua (esim. leikkaaminen, muovailu, taittelu, repiminen, yhdistäminen, muovailuvaha/valmismassa) 

-värien tunnistaminen ja nimeäminen 
 
-värien sekoittamisen alkeet 

Tarkastellaan yhdessä monipuolisesti kuvia ja ympäristöä kuvataiteen näkökulmasta (sommittelu, värimaailma, kokoerot) 

Tutustutaan kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla opetuksessa käytettäviin aihepiireihin liittyviä taidekuvia. 

1.-2.lk 

 

Piirustusohjelman käyttö (esimerkiksi Doodle Buddy for iPadPaintDrawing Pad) 

 

Netistä etsityn kuvan hyödyntäminen omissa kuvistöissä  

 

Kuvien ottaminen esimerkiksi iPadilla 

 

Kuvallisen tarinan tekeminen  

(esimerkiksi sovelluksella 

Puppet Pals) 

3.lk 

Opetellaan erilaisten piirtimien käyttöä ja huoltamista (edellisten lisäksi esim. hiili, grafiittikynä). 
 
Jatketaan tutustumista vesiväritekniikoihin (esim. peittävyys/kuultavuus) 

  
Kokeillaan jotain uutta painantatekniikkaa (esim. pressprint, kohopaino, sabluuna) 
 

Harjoitellaan rakentelua ja muotoilua käyttäen materiaalina esim. valmismassa, savi tai paperimassa 

-väriympyrä; 
päävärit ja välivärit 

Tarkastellaan esineiden esteettisyyttä ja eettisyyttä oman esinemaailman kautta (esim. kaunis/ruma, turha/tarpeellinen) 
 
Tehdään havaintoja 
oppilaan lähiympäristöstä ja sen arkkitehtuurista (esim. vanha/uusi, digikuvaus) 

Tutustutaan johonkin lähialueen taiteilijaan ja hänen töihinsä. 
 
Tutustutaan nykytaiteeseen. 
 

3.-4. lk 

Edellisten lisäksi: 

 

Itse otetun tai netistä löytyvän valmiin kuvan lähettäminen omaan sähköpostiin, sekä tulostaminen ja käyttäminen kuvataiteen töissä 

 

Kuvan muokkaaminen esimerkiksi Wordissa (koko, rajaaminen, kehys, värityksen muuttaminen jne.) 

  

Oman kirjan tekeminen kuvien kera (esimerkiksi Book Creator iPadilla) 

 

Videokuvaamisen opettelu (kuvan ja äänen yhdistämisen periaatteet)   

 

Lyhyen elokuvan tekeminen (esimerkiksi iMovie iPadilla) 

 

Animaation tekeminen (esimerkiksi Stop Motion Studio-ohjelma iPadilla tai Go Animate) 

4lk 

Jatketaan tutustumista vesiväritekniikoihin (esim. märkää märälle) 

 

Kokeillaan jotain uutta painantatekniikkaa (esim. Press print, kohopaino, sabloona) 
 

Syvennetään rakentelu-ja muotoilutaitoja hyödyntäen  materiaalina jotain kierrätysmateriaalia 

-vastavärit, kylmät-ja lämpimät värit 

Tutustutaan oman lähiympäristön maisema- ja rakennuskulttuuriin 
sekä hyödynnetään sitä kuvallisessa tuottamisessa (esim. meri, koulurakennus,  Haukiputaan kirkko) 

Tutustutaan johonkin kansallisesti merkittävään taiteilijaan ja hänen töihinsä.  
 
Vieraillaan taidenäyttelyssä- tai museossa tai tutustutaan jonkin museon verkkosivuihin. 
 
Hyödynnetään jotakin nykytaiteen ilmiötä oppilaan työssä. 
 

 

 

5lk 

Syvennetään eri vesiväritekniikoiden harjoittelua. Kiinnitetään huomiota siveltimen ja paperin tarkoituksenmukaiseen valintaan. 

 

Kokeillaan jotain uutta painantatekniikkaa (esim. metalliohkolevy, monotypia). Harjoitellaan vedosten merkitsemistä. 
 

Syvennetään rakentelu-ja muotoilutaitoja (esim. kollaasi, pienoismalli, kolmiulotteinen hahmo hyödyntäen eri materiaaleja 

-väriopin syventämistä: esim. valööri, värien taittaminen, värien murtaminen 

Tutustutaan ympäristötaiteeseen ja tehdään ympäristötaideteoksia. 
 
 

Tutustutaan johonkin länsimaisen taiteen eri aikakausista (esim. 5-luokan historian sisältöjen mukaan kivikausi, antiikin aika). 
 
Tutustutaan johonkin Eurooppalaiseen taiteilijaan ja hänen töihinsä.  
 

5.-6. lk 

Edellisten taitojen kehittäminen 

 

Lisäksi: 

 

Taidesuuntien tunnistaminen (esimerkiksi sovellus Kuinji!) 

 

Virtuaalinen taidenäyttelyarkisto (google arts and culture, josta esimerkiksi collectionsiPadin sovellus arts&culture) 

 

Sarjakuvan luominen valmiista hahmoista (Pixton-ohjelma) 

 

Sarjakuvan luominen itse ottamista kuvista (Comic Book iPadilla) 

 

Oman pelin tekeminen itse kuvatulle tai piirretylle kuvapohjalle (Draw your game iPadilla). 

6lk 

Käytetään vesivärejä jollekin tyylisuunnalle ominaisella tavalla(pointillismi, ekspressionismi, impressionismi) 
 

Syvennetään opittuja painantatekniikan taitoja. Opetellaan passepartout-kehystystä ja töiden esillelaittoa. 

 

Syvennetään rakentelu-ja muotoilutaitoja (esim. kolmiulotteinen pinta/paperireliefi 

 
Kootaan mahdollisuuksien mukaan luokan töistä taidenäyttely.

-väriopin syventämistä: esim. valööri, värin taittaminen, värin murtaminen 

Tutustutaan ympäristösuunnitelmaan ja tehdään oma suunnitelma (esim. kotipiha, Kiviniemen ranta). 

Tutustutaan itämaiseen taiteeseen (esim. origamit, kalligrafia), tunnistetaan sen keskeisiä piirteitä ja käytetään niitä ilmaisussa.  
 

Tutustutaan moderniin länsimaiseen taiteeseen (esim. kubistinen omakuva, Picasso).