Rehtorin terveiset

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan mukavaan ja turvalliseen Knuutilankankaan kouluun ja Lämsänjärven yksikköön!

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön lukuvuoden 2016-2017 alusta alkaen. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Knuutilankankaan koulun tavoitteena on tukea oppilasta niin, että hänellä on mahdollisuus

• kasvaa tasapainoiseksi ja terveen itsetunnon omaavaksi nuoreksi
• kasvaa erilaisuuden kunnioittamiseen sekä vastuullisuuteen
• aktiivisuuteen yhteiskunnan jäsenenä
• toimia kestävän kehityksen edelläkävijänä
• omaksua tulevaisuuden kannalta tarpeelliset tiedot ja taidot
• innostua elinikäiseen oppimiseen

Vahvuuksiimme kuuluu koulun ammattitaitoinen, tehtäväänsä sitoutunut, kannustava ja myönteisesti ajatteleva henkilökunta. Koulumme tehtävänä on luoda jokaiselle lapselle oma opinpolku, jota pitkin oppilas voi edetä ja onnistua opinnoissaan. Vahvuutemme on myös se, että saamme toimia sopivan kokoisessa yksikössä, jossa kaikki tuntevat toisensa.
Knuutilankankaan koulu korostaa avointa ja aktiivista yhteistyötä kotien kanssa. Toivomme, että otatte rohkeasti ja viipymättä yhteyttä luokanopettajaan, erityisopettajaan, terveydenhoitajaan, koulupsykologiin tai koulukuraattoriin, kun pohditte lapsenne koulunkäyntiin liittyviä asioita. On lapsen edun mukaista, että ongelmiin voidaan tarjota apua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Yhteistyöterveisin,
Katriina Niinimäki
Knuutilankankaan koulun rehtori