Knuutilankankaan päiväkoti

  • Postiosoite postal Knuutilankankaantie 10 90240 Oulu
  • Puhelin Päiväkodin vs johtaja Minna-Maija Svärd cell 044 703 5305
  • Aukioloajat 6.30–17.00 (arkipäivisin)
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tervetuloa päiväkotiimme -logo
 

Päiväkodin julkisivukuva

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Yhteystiedot

Knuutilankankaan päiväkoti

Knuutilankankaantie 10
90240 Oulu

Ryhmien puhelinnumerot

  • Lahtiset p. 044 703 5362
  • Jokiset p. 044 703 5364
  • Virtaset  p. 044 703 5365

Päiväkodin vs. johtaja 

Minna-Maija Svärd
p. 044 703 5305
minna-maija.svard@ouka.fi

Varajohtaja

Anne Niemelä
p. 050 598 0548
anne.m.niemela@ouka.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Ritva Tuomi
p. 050 371 5753
ritva.tuomi@ouka.fi

Ryhmät

Lahtiset (1–3 v)

12 hoitopaikkaa
varhaiskasvatuksen opettaja
kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa

Jokiset (3–5 v)

21 hoitopaikkaa
kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Virtaset

5-6-vuotiaat
kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

  

Esiopetusryhmät

Virtaset

5-6-vuotiaat
kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Ryhmän esiopetusikäisille lapsille tarjoamme kielirikasteista englanninkielistä esiopetusta. Kielirikasteisessa esiopetuksessa lapsi ei tarvitse aiempaa kokemusta kielestä. Kieltä käytetään lauluissa, loruissa, leikeissä sekä arjen toiminnoissa.

Oulun kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma (pdf)

Yhteistyö koulun kanssa

Koulun tilat palvelevat meitä oppimisympäristönä. Esikoululaiset ruokailevat päivittäin koulun ruokasalissa. Kaikilla ryhmillä on mahdollisuus käyttää koulun liikuntasalia. Esikoululaiset tutustuvat luokkaan, luokkatilanteisiin ja opettajiin. Erityisopettaja tulee tutuksi esim. lorukerhojen kautta. Koulun keittiöön ja sen henkilökuntaan tutustumme toimittamalla pikku asioita keittiöllä.

Päiväkotimme

Päiväkotimme sijaitsee mäntykankaalla aivan kävelymatkan päässä Lämsänjärvestä. Luonnonläheinen sijainti urheilukenttineen, metsäalueineen ja jokimaisemineen mahdollistaa monipuolisen varhaiskasvatuksen toteuttamisen ympäri vuoden – liikunnan, retkeilyn, tutkimisen ja kokeilemisen keinoin.

Kylämäinen lähiympäristö tuttuine ihmisineen on lapselle turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö. Yhteistyö lähikoulun, kirjaston, seurakunnan jne. kanssa lisää lapsen vuorovaikutusta ja kokemuksia ympäristönsä kanssa.

Päiväkodin tilat ja toiminta-aikataulu on järjestetty siten, että ne mahdollistavat ryhmien jakamisen ja toimintojen eriyttämisen sekä antavat lapselle tilaisuuden toteuttaa leikkejään ja tyydyttää liikunnan tarpeensa. "Avoimet ovet" päiväkodin sisällä laajentavat lapsen reviiriä ja mahdollistavat eri-ikäisten lasten välisen kanssakäymisen.

 

Toimintasuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallista ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

 

Knuutilankankaan päiväkodin toimintasuunnitelma 2019 - 2020 (pdf)

Kasvatuksen perustana ovat arvomme, jotka näkyvät kaikessa toiminnassamme ja kanssakäymisessä sekä toisten aikuisten että lasten välillä. Arvoperusta täsmentyy yhteisessä keskustelussa vanhempien kanssa. Meille tärkeitä lähtökohtia ovat avoimuus, turvallisuus, toisten sekä luonnon kunnioittaminen.

"Lapsi oppii omalla tavallaan, ystävien kanssa: 
 kyselee, koskettelee, kuuntelee, katselee,
 tutkii, leikkii ja liikkuu,
 riemuitsee, pettyykin välillä.

Aikuinen tukee ja kannustaa,
annamme lapsen oppia lapsen lailla."
 

Toiminnassamme on keskeistä leikinomaisuus, tekemisen ilo ja elämyksellisyys. Me korostamme hyviä tapoja ja liikunnan hyödyntämistä lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukena.

Mottomme on, että hyvän kasvu- ja oppimisympäristön edellytyksenä on hyvä tunneilmasto, joka rohkaisee ja motivoi lasta oppimaan ja auttaa häntä kasvamaan ja kehittymään yksilönä ryhmässä.

Sijainti kartalla: Knuutilankankaan päiväkoti kartalla

Verkkoasioinnin sivuilla voit mm. hakea päivähoitopaikkaa

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja

Lapsuus-sivusto

Palvelut, terveysasiat, neuvonta, tapahtumat ja kaikki lapsiperheen tärkeät asiat yhdessä osoitteessa.

Päiväkotimme ruokalistan löydät täältä.

Katso varhaisuutiset
kuvaa klikkaamalla.

varhaisuutiset