Ajankohtaista

< Takaisin

Kiinnostaako sinua sijaisvanhemmuus?

Oulun kaupunki järjestää sijaisvanhemmuudesta kiinnostuneille perheille lastensuojelun perhehoidon ennakkovalmennuksia. Sijaisperheitä haetaan alle 18-vuotiaille huostaan otetuille lapsille ensisijaisesti Oulun lähistöltä.

Seuraava ryhmämuotoinen perhehoitajien ennakkovalmennus alkaa syksyllä 2021.

Haussa tavallisia perheitä

Valmennukseen haetaan tavallisia perheitä, jotka voivat tarjota lapselle kodin, jossa hänen on turvallista kehittyä ja kasvaa. Perheet antavat lapselle mahdollisuuden kodinomaiseen asumiseen ja läheisiin ihmissuhteisiin.

Perheen elämäntilanteen tulee olla sellainen, että he voivat sitoutua sijaisvanhemmuuteen. Perheeltä edellytetään valmiutta toimia yhteistyössä lapsen biologisten vanhempien ja läheisten sekä lapsen asioissa mukana olevien viranomaisten kanssa. Perheitä tarvitaan erilaisiin tilanteisiin eri-ikäisille lapsille.

Ennakkovalmennus kestää 4−6 kuukautta

Perhehoitajan ennakkovalmennus kestää 4-6 kuukautta ja se järjestetään ryhmämuotoisena valmennuksena. Valmennukseen halukkaille perheille järjestetään ennen valmennuksen alkamista haastattelu.

Valmennuksessa käydään läpi perhehoitajan tehtävät ja valmiudet, lastensuojelulaki sekä annetaan tietoa sijoitettujen lasten erityistarpeista.

Perhehoitajalle nimetään oma vastuutyöntekijä valmennuksen jälkeen ja jokaisella sijoitetulla lapsella on oma lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

Perhehoitajia tuetaan alkuohjauksella, täydennyskoulutuksella, työnohjauksella ja vertaisryhmätoiminnalla.

Seuraava ryhmämuotoinen perhehoitajien ennakkovalmennus alkaa syksyllä 2021. Ryhmässä on tilaa vielä muutamalle perheelle.

Ryhmästä saa lisätietoja

perhehoidon palveluesimieheltä 044 703 6253 ja
tukiyksikön sosiaalityöntekijöiltä 044 703 6222 tai 044 703 4869.

Lisätietoa sijaisvanhemmuudesta löytyy verkkosivuiltamme

Jakolinkki