Ajankohtaista

< Takaisin

Oulu mukana UNICEFin globaalissa Lapsiystävällinen kunta -konferenssissa Kölnissä

Lapsen oikeuksien sopimuksen täyttäessä 30 vuotta UNICEF järjestää yhdessä Kölnin kaupungin kanssa globaalin Lapsiystävällinen kunta -konferenssin 15.-18. lokakuuta. Tapahtumaan saapuu yli 550 ihmistä yli 60 maasta. Osanottajiin kuuluu lapsia ja nuoria, kaupunginjohtajia, muita kuntien edustajia sekä asiantuntijoita. Oulun kaupunki on tapahtumassa vahvasti mukana.


Oulusta tapahtumaan osallistuvat sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä, hyvinvointipäällikkö Arto Willman sekä Oulun kaupungin UNICEF lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Eija Ruohomäki. Oulun edustajat esittelevät tapahtumassa muun muassa Smart City -teemaa, lapsibudjetointia ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten osallisuuden edistämistä. Suomesta konferenssiin osallistuvat myös Hämeenlinnan, Forssan ja Rovaniemen kaupunkien edustajat.

Konferenssissa on mukana kaksi suomalaista nuorta, Camilla, 17 v. ja Sonja, 18 v., jotka ovat kotoisin Hämeenlinnasta. He ovat olleet mukana valmistelemassa lasten ja nuorten julkilausumaa, johon on koottu lasten ja nuorten näkemyksiä lapsiystävällisestä kotikunnasta. Lapset ja nuoret luovuttavat julkilausuman kaupunginjohtajille perjantaina 18.10. Oulussa manifestin ideointiin osallistui sähköisen kyselyn kautta nuoria kouluilla, alueellisissa osallisuusryhmissä ja Nuorisovaltuusto ONEssa. Lisäksi varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan ryhmistä lähti muun muassa piirustuksia. Kaupunginjohtaja Päivi Laajala on allekirjoittanut manifestin, joka julkaistaan Kölnissä.

Tiistaina 15.10. kaupungintalolla järjestettävässä Nuorten foorumissa  ja sen oheistapahtumassa Oulu oivaltaa -tilaisuudessa esitetään videotervehdys Kölnistä. Videotervehdyksessä Eija Ruohomäki raportoi ensimmäisen tapahtumapäivän sisällöstä. 

Lasten oikeudet toteutuvat ennen kaikkea kunnissa, sillä 90 % lasten elämään vaikuttavista päätöksistä tehdään kuntatasolla. Konferenssin tarkoitus onkin tuoda yhteen lapsiystävällisten kuntien edustajat sekä lapset ja nuoret eri puolilta maailmaa vaihtamaan hyviä käytäntöjä ja ideoimaan uusia tapoja edistää kuntien lapsiystävällisyyttä.

UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallia toteutetaan 40 maassa, ja se tavoittaa noin 30 miljoonaa lasta. Suomessa mukana on 19 kuntaa ja malli tavoittaa lähes neljänneksen Suomen lapsista.
 

Tapahtuman nettisivu

Oulun kaupungin Lapsiystävällinen kunta -sivu

Suomen UNICEFin lapsiystävällinen kunta -sivut

Jakolinkki