Ajankohtaista

< Takaisin

Oulu on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa

Oulu on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Kaiken kaikkiaan kokeiluun valittiin 105 kuntaa.

Kokeilu alkaa ensi syksynä ja kestää toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuvat lapset ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017. Osa kokeiluun osallistuvista lapsista valitaan satunnaisotannalla koeryhmiin ja osa verrokkiryhmiin, eli vain osa viisivuotiaista osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun.

Kokeiluun mukaan pääsevät varhaiskasvatuksen toimipaikat poimitaan opetus- ja kulttuuriministeriön tutkijaryhmän toimesta satunnaisotannalla maaliskuussa. Kokeiluun voi valikoitua mukaan sekä kunnallisia että yksityisiä päiväkoteja.

Tiedotamme kokeiluun mukaan päässeiden päiväkotien viisivuotiaiden lasten huoltajia tarkemmin, kun tiedot mukaan valikoiduista yksiköistä on saatu opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on

  • vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
  • kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
  • selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita
  • selvittää perheiden palveluvalintoja
  • saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen

Kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma

Opetushallitus on laatinut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulle opetussuunnitelman perusteet ja Oulun oma kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma laaditaan kevään aikana. Kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma painottaa leikkiä ja leikissä oppimista, lasten osallisuutta, yhdessä tekemistä sekä lasten mielenkiinnon kohteista lähtevää tutkivaa oppimista.

Voit tutustua tarkemmin kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.

Lisätietoa kokeilusta löydät myös esiopetuksen nettisivuilta.

Lisätietoja:
Varhaiskasvatuksen suunnittelija Sari Nyberg
sari.nyberg@ouka.fi

 

Jakolinkki