Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2016 alkaen - Ajankohtaista - Palvelukoosteet - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2016 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa uudet indeksikorotuksen mukaiset maksut astuivat voimaan 1.8.2016 alkaen. Maksuun vaikuttavat perheen koko, bruttotulot ja lapselle valittu varhaiskasvatuksen laajuus.

Korkein perittävä asiakasmaksu on 290 €/kk ja alin 27€/kk. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminta ja esiopetus on maksutonta.

Syyskauden 2016 aikana varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa noudatetaan hoitopäiviin perustuvaa kuukausimaksua. 1.1.2017 alkaen kaikissa Oulun päiväkodeissa on siirrytty hoitoaikaperusteiseen asiakaslaskutukseen.

Asiakasmaksut 1.8.2016 alkaen


Huomioithan, että lopullinen asiakasmaksu määritellään asiakasmaksuyksikössä toimittamiesi tulotietojen perusteella.

Lapsen käyttämän palvelun vaikutus asiakasmaksuun

Jokaisella lapsella on 1.8.2016 alkaen oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Huoltajan työstä tai opiskelusta johtuen lapsella on lisäksi oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen. Laajempaa varhaiskasvatusta järjestetään myös, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai on muuten lapsen edun mukaista. Esikoululainen voi tarvita vanhempien työstä tai opiskelusta johtuen maksuttoman esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta (esiopetus + päivähoito).

Alla olevasta taulukosta voit katsoa kuinka lapselle valittu palvelu vaikuttaa maksuprosenttiin niissä tilanteissa, jolloin lapsi ei ole kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa:

Valittu palvelu Maksuprosentti kokoaikaisesta
varhaiskasvatuksesta
20 tunnin varhaiskasvatus (päivittäin 4 h tai osaviikkoinen esim. ma-ke tai ke-pe)  50 %
Laajennettu varhaiskasvatus 5 h/päivä  60 %
Laajennettu varhaiskasvatus 6 h/päivä 75 %
Laajennettu varhaiskasvatus 7 h/päivä 90 %
Laajennettu varhaiskasvatus 8 h/päivä 100 %
Esiopetusikäisten lasten osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu (esiopetus + päivähoito)  60 %
Esiopetus+laajennettu ph 1 h 60 %
Esiopetus+laajennettu ph 2 h 75 %
Esiopetus+laajennettu ph 3 h 90 %
Esiopetus+laajennettu ph 4 h 100 %


Lisätietoja asiakasmaksuista löydät täältä.
Lisätietoja vähäisemmästä palvelutarpeesta löydät täältä.

Kaikki Oulun kaupungin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaat ovat siirtyneet hoitoaikaperusteiseen asiakaslaskutukseen 1.1.2017 alkaen

Syyskauden 2016 aikana työntekijöiden ja asiakasperheiden kanssa valmistaudutaan hoitoaikaisen asiakaslaskutuksen toimintamalliin tiedotuksen kautta ja asiakasperheet perehdytetään hoitoaikojen varausjärjestelmän käyttöön.

Lisätietoja antavat:
Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi, p. 08 5584 5300
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimi, p. 08 5585 3780 (asiakastiedustelut)
Varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissanen, p. 044 703 6989