Lapset ja lapsiperheet

Päiväkodit ja kerhot

Oulun peruskoulut

Liikuntaa lapsille ja perheille

Lasten kulttuurikaupunki Oulu tunnus ja harrastuskuvia

Lasten kulttuurikaupunki Oulu

Perhekeskus - mukana elämässä, tunnuskuva.

Perhekeskus lapsille, nuorille ja perheille (pohde.fi)

Lapsiperheen palvelut - lapsuus.ouka.fi

Lasten ja perheiden Oulu

Oulu tarjoaa monenlaisia palveluita lapsille ja lapsiperheille:

Alakööki
Monipuolista toimintaa oululaisille lapsiperheille luonnossa, päiväkodeissa, kulttuurilaitoksissa ja perhekahviloissa.

Asunnot
Kaupungissa on tarjolla hallintamuodoiltaan monipuolisia ja kohtuuhintaisia vaihtoehtoja kuntalaisten asumiseen.

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ja leikkikoulut
Ohjattua ja maksutonta toimintaa alle kouluikäisille kotihoidossa oleville lapsille.

Esiopetus
Kaikilla 6-vuotiailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen koulua edeltävänä vuonna.

Fiilis – tekemistä lomalle
Kaupunki järjestää koululaisten loma-aikoina monenlaista tekemistä lapsille ja nuorille: leirejä, retkiä, kursseja ja tapahtumia.

Fysioterapiaa lapsille
Alle 18-vuotiaat lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen.

Hyvinvointisuunnitelma
Hyvinvointisuunnitelma varmistaa lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvän toiminnan suunnitelmallisuuden ja yhteistyön eri toimijoiden välillä. Anna palautetta seuraavaa suunnitelmaa varten palautesivulta.

Kasvatus- ja perheneuvonta
auttaa muun muassa lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä ja perheen vuorovaikutusongelmissa.

Kerhot
Peruskoulut järjestävät kerhotoimintaa ala- ja yläkoulujen oppilaille.

Kirjastot
Kirjastoissa järjestetään satutunteja, konsertteja ja muita mukavia tapahtumia lapsille ja lapsiperheille. Kirjaston henkilökunta suosittelee lukemista ja hakee tietoa eri aiheista.

Kotipalvelu perheille 
Lapsiperhe saa kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi eivätkä vanhemmat tai muut huoltajat kykene turvaamaan huolenpitotehtävää.

Koulujen ja päiväkotien ruokalistat
Tarkista mitä ruokaa kouluilla ja päiväkodeissa on viikon ruokalistalla.

Koululiikunta
Kilpailut ja oppilasurheilutapahtumat

Koululaisten iltapäivätoiminta
Toimintaa järjestetään koulupäivinä 1. ja 2. luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille.

Kouluterveydenhuolto
Tietoa kouluterveydenhoitajan vastaanotosta ja koululaisten lääkärintarkastuksista.

Kulttuuritalo Valve
Kulttuuritalo Valve tarjoaa tapahtumia ja tilaisuuksia sekä lukuisia harrastusmahdollisuuksia eri kohderyhmille.

Lapsiperheiden Lapsuus-verkkosivusto
Lapsuus.ouka.fi neuvoo ja auttaa lapsiperheiden arjessa, mukana myös chat-palvelu

Lasten kulttuurikaupunki Oulu
Verkkosivusto kokoaa yhteen Oulun lastenkulttuuritarjontaa. Tapahtumien lisäksi tarjolla vinkkejä käyntikohteista, toimijoista ja taiteen ja kulttuurin harrastusmahdollisuuksista.

Lastenlääkäri (pohde.fi) 
Lastenlääkärin vastaanotolle tullaan neuvolan, koulun tai terveyskeskuksen lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä. 

Leikkipuistot
Tietoa leikkipaikoista ja niiden kehittämisestä.

Liikennepuisto
Perheiden suosittu kesäretkikohde, jossa opetellaan turvallista liikennekäyttäytymistä polkuautoilla tai jalankulkijoina liikkuen.

Liikuntaa lapsille ja perheille
Liikuntapalvelut järjestää mm. vauvauintia, perhekuperkeikkaa, uimakouluja sekä luistelu- ja hiihtokouluja.

Mielenterveyspalveluita lapsille ja nuorille
Tietoa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista sekä mielenterveyspäivystyksen yhteystiedot

Museo- ja tiedekeskus Luuppi
Museo- ja tiedekeskus Luuppi on kaikenikäisille suunnattu historian, taiteen ja tieteen kokonaisuus.

Neuvola ja perhepalvelut (pohde.fi)
Lasten- ja äitiysneuvoloiden palveluista vastaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue. Perhepalvelu on tarkoitettu lasta odottaville ja alle kouluikäisten lasten perheille.

Nuorisotilat
Ohjattua vapaa-ajantoimintaa ja harrastusmahdollisuuksia 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille eri puolilla kaupunkia.

Nuorten Oulu
Nuorten Oulu -sivustolta nuori saa tietoa, tukea ja neuvontaa nuorten elämään liittyviin asioihin.

Omakotitontit
Oulun kaupunki luovuttaa vuosittain satoja omakotitontteja, joista noin kolmasosa myydään ja noin kaksikolmasosaa vuokrataan.

Oulu-opisto  
Lasten ja nuorten kursseja eri ainealueilla, muskarit ja vauvojen värikylvyt, Liikuntakoulu, taiteen perusopetusta 6-16-vuotiaille musiikin, teatteri- ja tanssitaiteen, kuvataiteen ja kädentaitojen kursseilla.

Oulun konservatorio
Musiikin varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille. Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta.

Oulun lastenkulttuurikeskus
Tarjoaa taideopetusta ja kulttuuritapahtumia lapsille, nuorille ja perheille erityisesti sanataiteessa ja elokuvassa. Keskus toimii myös lastenkulttuurialan kehittäjänä.

Oulun omahoito (pohde.fi)
Voit lähettää viestin omalle neuvolatyöntekijällesi keskustella chatissa ja varata ajan lapsen neuvolatarkastukseen. Voit myös varata soittoajan omalle terveydenhoitajalle. Terveydenhoitajat vastaavat varattuihin puhelinaikoihin saman päivän aikana.

Oulun taidekoulu
Taiteen perusopetusta 4–20-vuotiaille esittävän taiteen, tanssitaiteen ja visuaalisen taiteen linjoilla.

Osallisuus ja vaikuttaminen
Oulussa edistetään lasten ja nuorten osallistumista ja lisätään heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan.

Perheiden tukeminen ja lastensuojelu (pohde.fi)
Tukea perheille eri elämäntilanteissa

Perhekeskus lapsille, nuorille ja perheille (pohde.fi)

Perhetyö (pohde.fi)
Perhetyö on antaa apua muun muassa vanhemmuuden tukemiseen, lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen sekä kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan.

Perusopetus ja peruskoulut
Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7–16-vuotiaita.

Puheterapia (pohde.fi)
Alle kouluikäisten lasten puheen- ja kielenkehityksen tutkimista ja kuntoutusta.

Varhaiskasvatus ja esiopetus
Tietoa varhaiskasvatuksesta, päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja esiopetuksesta.

 

Koetko tarvitsevasi tukea lapsiperhearkeen? Pyydä  apua  -napilla voit kertoa avun tarpeestasi.  

Tavoitat lapsiperheiden palveluneuvonnan ohjaajat numerosta 040 650 6014

  • ma, ke ja pe klo 9-11
  • ti ja to klo 13-15

Tapahtumatarjontaa lapsiperheille

 
Katso lisää tapahtumia Oulun kaupungin tapahtumakalenterista.